Jordmortjenesten

Alle gravide skal ha tilbud om kontakt med jordmor i svangerskapet. I utgangspunktet kan du selv velge om du vil gå til lege eller jordmor for svangerskapsoppfølging. Jordmor følger opp kvinnen før, under og etter svangerskapet. Den gravide skal i hovedsak følges opp av jordmor ved den helsestasjonen barnet skal følges opp etter fødsel.

Hvem kan få tjenesten?

Alle kvinner som bor i Drammen kommune. Jordmortjenesten er tilknyttet helsestasjonene og tjenesten er gratis.

Hva kan du forvente av oss?

Nasjonale retningslinjer er styrende for jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen i Norge

Nytt liv og trygg barseltid for familien

Spedbarnsernæring

Nasjonalt kompetansesenter for amming

 • Jordmor følger anbefalt basisprogram for svangerskapsoppfølging for friske gravide med mulighet for å tilpasse dette etter behov
 • Jordmor ivaretar oppfølging av gravide, barselkvinner og nyfødt barn, samt gir prevensjonsveiledning 
 • Jordmor henviser til sykehus ved behov, både planlagte og akutte hendelser
 • Jordmor kan ved behov søke om "tilrettelegging av arbeid i svangerskapet" i samråd med kvinnen
 • Jordmor skriver ut terminbekreftelse etter svangerskapsuke 22
 • Jordmor har et kvinnehelseperspektiv som innebærer at vi tilbyr etterkontroll, prevensjonsveiledning, kan skrive ut resept på prevensjonsmidler, samt at du kan få satt inn spiral og p-stav. i tillegg kan vi tilby celleprøvetaking.
 • Jordmor kan tilby samtaler etter opplevd abort eller dødfødsel. Ta kontakt med din helsestasjon om du har behov for samtale.

I svangerskapet følger vi deg trygt gjennom svangerskap og forbereder deg på fødsel, barselstid og den nye tilværelsen. Partner er velkommen til å delta på konsultasjonene. 

Ta gjerne kontakt tidlig i svangerskapet for første konsultasjon for en samtale om fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet, samt kosthold og levevaner. Jordmor vil legge en plan for videre oppfølging sammen med deg.

Det settes av god tid til første konsultasjon og ved individuelle samtaler, ved veiledning om fødsel, ved amming , spedbarnsernæring og ellers etter behov. Vi bestiller tolk ved behov.

Behov for medisiner, sykmeldinger i svangerskapet følges opp og utføres av din fastlege.

Jordmortjenesten tilbyr barselsbesøk 1- 3 virkedager etter utskrivelse fra barsel for oppfølging av mor og barn. Vi tilby ammeveiledning. Etterkontroll ca. 6 uker etter fødsel kan du bestille hos egen jordmor, fastlege eller gynekolog.

Vi samarbeider tett med ulike faggrupper som fastlege og føde- og barselavdeling. Det er i utgangspunktet fritt valg av fødeplass.

Tilgjengelighet og kontortid

 • Timebestilling. Ring helsestasjonen du tilhører og avtalt time med kontorpersonellet.
 • Du kan bruke digiHelsestasjon for kontakt med helsestasjonen og jordmor via Helsenorge.no etter du har begynt oppfølging hos oss
 • Ved akutte hendelser før svangerskapsuke 24, kontakter du nærmeste Legevakt
 • Akutte henvendelser fra uke 24 i svangerskapet rettes til fødeavdeling ved det sykehuset du skal føde.
  • Drammen sykehus, Fødeavdelingen telefon 32 80 32 51/52
  • Kongsberg sykehus 32 72 57 13/14
  • Ringerike sykehus 32 11 61 04/ 06
  • Bærum sykehus 67 80 94 72

Please inform us about your need for translator. We will order a phone-translator for your appointment with the midwife.

Information i different languages

 • Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk rettet mot innvandrere og andre med kort botid.
 • zanzu.no
 • Are you pregnant? Expecting a child?
  • Follow the link and then choose language / velg språk: Norsk, Albansk, Arabisk, Engelsk, Farsi, Fransk, Polsk, Russisk, Somali, Sorani, Spansk, Tamil. Tyrkisk, Urdu
 • Parenting – good interaction / Foreldreveiledning på flere språk

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Fra 01.02.22 kan du bruke du bruke digiHelsestasjon for kontakt med helsestasjon og jordmor via Helsenorge.no etter at du har begynt oppfølging hos oss.

 • Hverdager 08.30-15.00
 • Telefonnummer: 32 04 04 00 for å avtale tid
 • Telefontid 08.30-11.00 og 12.30-14.00

Akutte henvendelser

o   Ved akutte hendelser før svangerskapsuke 24 kontakter du nærmeste Legevakt.

o   Akutte henvendelser fra uke 24 i svangerskapet rettes til fødeavdeling ved det sykehuset du skal føde.

o   Drammen sykehus, Fødeavdelingen telefon 32 80 32 51/52

o   Kongsberg sykehus 32 72 57 13/14

o   Ringerike sykehus 32 11 61 04/ 06

o   Bærum sykehus 67 80 94 72

 For mer informasjon kontakt den helsestasjonen du tilhører

E-post

jordmortjenesten@drammen.kommune.no