Helsestasjon for barn 0–5 år tilbyr gratis tjenester:

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinering
 • Individuell veiledning
 • Henvising til andre instanser ved behov
 • Jordmor

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt og gratis tjeneste som skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Vi gir gravide og barn i alderen 0-5 år oppfølging etter nasjonale retningslinjer. På helsestasjonen skal foreldre få råd, veiledning og støtte i foreldrerollen. Formålet med helsestasjonstjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud.

På helsestasjonen vil du møte kontorfaglig konsulent, jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. I tillegg har vi et tett samarbeid med Familiehjelpen/psykolog som har faste dager på hver helsestasjon. Helsestasjonene samarbeider også med andre faggrupper slik som barnehagene, spedbarnsteam, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), spesialisthelsetjeneste, tannhelsetjeneste, frivillige organisasjoner m.m.

Tilbudet på helsestasjonen omfatter:

 • svangerskaps- og barselomsorg
 • hjemmebesøk etter fødsel
 • helseundersøkelser
 • barselgrupper
 • foreldreveiledningsgrupper

Vi har veiledningstelefon hvor helsesykepleier kan besvare spørsmål du har om barnet ditt, samt gi råd og veiledning. Telefonnummer og åpningstider finner du på siden til den enkelte helsestasjon.

Helsestasjonene i Drammen kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon. Alle jordmødre og helsesykepleiere tilbyr ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Drammen kommune tilbyr kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen. Ta gjerne kontakt med din lokale helsestasjon for mer informasjon. Familiehjelpen er et lavterskeltilbud som samarbeider tett med helsestasjonen. Familiehjelpen har faste dager på alle helsestasjonene og kan tilby støtte og veiledning i foreldrerollen.

Et tverrfaglig samarbeidsmøte kan være en måte å få hjelp på dersom du er urolig for barnet ditt. Spør helsesykepleier eller barnehagen om et slikt møte.

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven §6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroller i den kommunen de bor eller oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Alle ansatte har taushetsplikt. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger.

Helsestasjonen tilbyr vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene.

 • Ta kontakt med Smittevernkontoret for andre vaksiner utenom program.

Konnerud helsestasjon fungerer også som helsestasjon for innbyggerne på Fjell for en periode

Nøkkelinformasjon

Jordmortjenesten er under flytteprosess.

Sommeren 2020 er jordmortjenesten under flytteprosess.

 • I uke 29,30,31 er det redusert kapasitet
 • Nye gravide kan få time fra høsten 2020.

For å sikre riktig oppmøte sted, ring Jordmortjenesten 32 04 95 90 i forkant av timen din.

Informasjon på kommunens nettsider blir oppdatert fortløpende.

Til informasjon

SMS med påminnelse av time sendes ut automatisk dagen før timen. Denne SMS inneholder ikke informasjon om hvor brukeren skal møte opp.

Åpningstider

 • Mandag–fredag: 8:30–15:00
 • Telefontid: 08:30-11:30 og 12:30-14:00
 • Daglig veiledningstelefon: 12:30-13:30 (gjelder ikke i skolens ferier)

Telefon

32 04 56 50

E-post

Besøksadresse

Gamleveien 9
3030 Drammen

Helsestasjonen på Fjell er midlertidig flyttet til Fredholt på Konnerud.