Helsestasjon for barn 0–5 år tilbyr gratis tjenester:

  • Hjemmebesøk
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinering
  • Individuell veiledning
  • Henvising til andre instanser ved behov
  • Jordmortjeneste

Telefon

32 04 47 80

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 33
3035 DRAMMEN