Lærings- og mestringstilbud

Kurs og undervisning 

Her finner du en oversikt og kontaktinformasjon til ulike helsefremmende og forebyggende kurs/grupper, lærings- og mestringstilbud.

Målet er å fremme livskvalitet, deltakelse, øke mestring og helsekompetanse gjennom tidlig innsats og introduksjon av verktøy som du selv kan ta i bruk. 

Tilbudene er for innbyggere bosatt i Drammen kommune fra 18 år, med og uten sykdom. Du trenger ingen henvisning for å delta. Flere av tilbudene innebærer en individuell samtale i forkant. Dette for å avklare tilbudet, forventninger og gi generell informasjon om kurset og krav til egeninnsats. Skulle tilbudene ikke passe for deg kan du få veiledning om annen type helsehjelp. 

«Sterk og stødig» er et treningstilbud i gruppe for hjemmeboende eldre i Drammen kommune med begynnende ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg i eget hjem, uten særlig bistand.

Treningen drives av sertifiserte frivillige instruktører under veiledning av fysioterapeuter i Drammen kommune. Treningen varer en time.

For mer informasjon:

Sterk og stødig

For å undersøke om det er ledig plass på en treningsgruppe, kontakt på e-post:

Vi minner om at du ikke må sende sensitiv informasjon på e-post.

Hverdagsglede er den psykiske helsas “5 om dagen”.

Målet med kurset

Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer og de fem grepene som er de viktigste å ta tak i for å fremme din egen psykiske helse og øke livskvaliteten. Gi inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi en bedre hverdag.

Hva går kurset ut på

Hverdagsglede er et mestringskurs som handler om de små enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. De fem grepene bygger på omfattende forskningslitteratur og er universelle.: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Kurset går over 6 samlinger av 2 timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Kurset er for deg over 18 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset holdes i Mjøndalen, Svelvik og på Åssiden for seniorer gjennom året. Kurset er gratis.

Kurset tilbys som en del av den ordinære frisklivsresepten ved Frisklivssentralen.

Ta kontakt på telefon for mer informasjon:

  • Seniorer fra 64 år: Tlf 47 68 07 26
  • Frisklivssentralen: Tlf 95 17 11 02

Føler du fravær av glede, konsentrasjonsvansker, irritert, grubling, uro og trekker deg tilbake? Da kan dette kurset i mestring av depresjon (KiD kurs) være noe for deg.

Påmelding KID kurs

Målet for kurset

Målet for kurset er å kunne mestre din depresjon og forebygge tilbakefall. Du vil bli introdusert til verktøy og øve på å bruke de.

Hva går kurset ut på

Kurset er lagt opp med undervisning og hjemmearbeid basert på kognitiv terapi. For å få best utbytte av kurset må du påregne tid til hjemmearbeid mellom kursdagene. Hjemmearbeidet er å øve på metoder som du blir introdusert for på kurset. Kurset er for deg mellom 18 og 64 og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset går over 10 ganger på torsdager hver vår og høst og varer 2.5 time pr gang.

Vi fyller opp kursene fortløpende. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura.  Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon:
Ring lavterskelmottak psykisk helse og rus  på tlf. 32 04 67 00 på hverdager mellom klokka 09.00 og 14.00

Eller kontakt Rask Psykisk Helsehjelp

E-post: rph@drammen.kommune.no
Telefon 94 81 70 41

Frisklivssentralen tilbyr ulike kurs i røykeslutt, tobakksavhengighet, fysisk aktivitet, hverdagsglede og kosthold/ernæring (Bra Mat kurs).

Mer informasjon finner du her:

Frisklivssentralen

  • Telefon Friskliv røykeslutt: 94 01 00 75
  • Telefon friskliv fysisk aktivitet, kosthold: 95 17 11 02

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom tanker og følelser? Ønsker du å bedre evnen til å mestre belastning, enten i arbeid eller privat?

Påmelding mestring av belastning

Målet med kurset

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og kognitive metoder. Oppmerksomheten er rettet mot å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil.

Hva går kurset ut på

Du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne belastninger på kurset. Kursdeltakerne jobber med egne utfordringer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Kurset er for deg mellom 18 og 64 og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset går tirsdager over 10 ganger og varer 2 timer. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura. Kurset settes opp jevnlig fra 2023. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte:

Rask Psykisk Helsehjelp på telefon 94 81 70 41

E-post: rph@drammen.kommune.no

eller Frisklivssentralen på telefon 95 17 11 02

e-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Målet for kurset

Målet med kurset er at du som pårørende skal lære noen metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å takle utfordringer i hverdagen.

Kurset erstattes i 2023 av kurset «Mestring av belastning"

Hva går kurset ut på

Kurset er for deg som er pårørende til barn/unge, voksne og eldre, uavhengig av diagnose. Kurset består av undervisning og praktiske oppgaver. Du vil også få utdelt kursmateriell slik at du kan teste ut teknikkene hjemme. Kurset er gratis.

Har du utfordringer i hverdagen med helsa di? Har du lite energi og sier nei til sosial aktivitet? Da kan dette være et kurs for deg.

Målet med kurset

Målet er å lære verktøy og metoder for å håndtere utfordringer i hverdagen med nevrologisk sykdom eller skade. Erfaringsutveksling mellom dere som er deltakerne er en viktig del av tilbudet.

Hva går kurset ut på

Temaene vi tar opp er mestring, mestringsstrategier og hverdagsutfordringer for deg som lever med en kronisk tilstand. Disponering av energi når den er begrenset, styrker og utfordringer i det sosiale livet og livsstilstema som er relevant for dere i gruppen.

Tilbudet er i utgangspunktet laget for deg som lever med nevrologisk sykdom eller skade, men vi har erfart at temaene vi jobber med også kan være nyttig for andre. Refleksjonen i gruppen ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset går over 8 ganger og varer i 2 timer. Kurset er gratis og holdes sentralt i Drammen.

Ta kontakt for informasjon om mulighet for kurs.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Felles mottak for ergo- og fysioterapi:

Telefon: 32 04 85 70
Telefontid fra 09.00 - 12.00

E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost

Lavterskel mottak, psykisk helse og rustjeneste i Drammen kommune har flere aktuelle kurstilbud:

Tankevirus kurs, ut av rusen kurs, discgolf, angstmestring og psykisk helsekurs for arabisk- og tyrkisktalende.

Mer informasjon finner du her:

Lavterskel mottak

Ring lavterskelmottak psykisk helse og rus hverdager mellom klokka 9.00 og 14.00 for mer informasjon og påmelding:

  • Tlf  32 04 67 00

Introduksjonskurs

Rask Psykisk Helsehjelp holder Introduksjonskurs for mild til moderat angst og depresjon, negative tanker, bekymring og søvnvansker. Kurset går to onsdager i måneden 2,5 t. 

Introduksjonskurs Angst og depresjon

Sliter du med utfordringer i dagliglivet på grunn av langvarige smerter? Sier du ofte nei til sosial aktivitet eller ting som kunne godt deg godt? Da kan dette kurset være et kurs for deg.

Målet med kurset

Målet for kurset er å finne aktiviteter som er bra for helsa di og som gir mening for deg. Du vil møte andre i samme situasjon og reflektere sammen slik at du vil kunne se flere muligheter.

Hva går kurset ut på

Kurset er for deg over 18 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset er en refleksjonsgruppe. Kurset går over 8 ganger og varer i 2 timer. Kurset er gratis. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Felles mottak for ergo- og fysioterapi:

Telefon: 32 04 85 70
Telefontid fra 09.00 - 12.00

E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

Husk å ikke sensitiv informasjon på epost

Noen opplever ettervirkninger etter gjennomgått korona-sykdom. Det kan være utfordringer knyttet til lungefunksjon, konsentrasjon og oppmerksomhet, nevrologiske utfordringer, og noen opplever en utmattelse utover generell slitenhet.

Sliter du med å sovne på kvelden? Våkner du ofte om natta? Våkner du for tidlig? Påvirker dårlig søvn hverdagen din?

Da kan dette være et kurs for deg.

Målet med kurset

Gi kunnskap om søvn og hva som er normalt. Få mulighet til å bli bedre kjent med hvordan dine søvnmønster er. Få råd om hva du kan gjøre for å sove bedre, og innføring i teknikker som kan bidra til bedre søvn

Hva går kurset ut på?

Kurset er lagt opp som undervisning om søvn og hvordan justere søvnvaner. Det oppmuntres til egen aktivitet mellom samlingene for å få mest nytte av søvnskolen. Deltakerne fyller ut søvndagbok underveis. Kurset vil være 3 ganger a 2 timer, og kan munne ut i behandling over 8 uker for de som ønsker det.

Kurset er for deg over 18 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset er gratis. Kurset settes opp jevnlig gjennom året, se påmeldingsskjema for aktuelle datoer. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte:

Rask Psykisk Helsehjelp: telefon 94 81 70 41

E-post: rph@drammen.kommune.no

eller Frisklivssentralen: telefon: 95 17 11 02

Epost: frisklivssentralen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost

Har du lite tiltakslyst og har du sluttet med aktiviteter du tidligere trivdes med? Kjenner du deg nedstemt og trist? Da kan dette kurset være noe for deg.

Påmelding "Takk bare bra kurs"

Målet for kurset

Lære verktøy som du kan benytte slik at hverdagen blir fylt med gode aktiviteter og ting du liker eller har likt å gjøre.

Hva går kurset ut på

Kurset er for deg fra 64 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset er lagt opp med undervisning og hjemmearbeid. Kurset går onsdager over 10 ganger og varer 2 timer. Vi fyller opp kurset fortløpende. Kursavgift kr 500.- som dekker kursmateriell. Kursavgiften betales via vipps eller faktura. Kurset holdes sentralt i Drammen.

For mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Forebyggende helseteam for seniorer på telefon: 47 68 07 26

E-post: fhfs@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post