Frisklivsresept

Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Vi kan hjelpe deg 

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Ha fokus på ressurser og mestring til tross for helseutfordringer
 • Gi et tilbud så tidlig som mulig hvis du har økt risiko for sykdom.
 • Tilby aktivitet, veiledning og undervisning
 • Finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for deg

Hva kan du forvente?

 • En innledende helsesamtale hvor du blir møtt på dine utfordringer og får hjelp til å sette mål og lage en plan knyttet til de endringene du ønsker å gjøre.
 • Helsesamtalen gjennomføres ved videokonsultasjon, telefon eller ved fysisk oppmøte. Vi benytter tolk ved behov.
 • Fokus på motivasjon og mestring.
 • Tilbud om trening i gruppe to ganger pr. uke. Treningen foregår i hovedsak utendørs og varer i cirka en time.
 • Treningen foregår i miksgrupper (både kvinner og menn). Det er også en egen kvinnegruppe.
 • Temaundervisning med temaer som trening, kosthold, søvn, tannhelse med mer. Vi benytter tolk ved behov.
 • En reseptperiode varer i 12 uker. Etter 12 uker får du en ny helsesamtale hvor fokus er hvordan du kan følge opp påbegynte  endringer.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan ta direkte kontakt med oss for mer informasjon eller for å avtale en helsesamtale.

Du kan også be legen din, annet helsepersonell, BHT eller ansatte i NAV om frisklivsresept eller å kontakte oss for å sjekke ut om dette kan være noe for deg.

Hva koster det?

Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten i Drammen kommune og tilbudet er gratis.

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

 • Telefon: Friskliv fysisk aktivitet og kosthold: 95 17 11 02
 • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
 • Besøksadresse: Wergelands gate 10, 3021 Drammen