Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen. Barna kommer til barnehagen sammen med en omsorgsperson til de tider og dager de selv ønsker, uten påmelding.

Det er en barnehage i Drammen som tilbyr åpen barnehage. Dette er Baltazar åpen barnehage. For mer informasjon og åpningstider, se sidene til barnehagen. Barnehagen kan også kontaktens på e-post  eller telefon 904 15 849.

Det foretas ikke trekk i kontantstøtten ved bruk av åpen barnehage.