Klart språk i Drammen kommune

I Drammen kommune skal vi skrive et klart språk som gjør at alle finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Derfor har vi laget en språkprofil som forteller hvordan vi skal skrive i kommunen.

Sist endret:

1 av 3 forstår ikke offentlig informasjon. Det må vi gjøre noe med. 

Et klart språk:

  • styrker rettssikkerheten
  • fremmer demokratiet
  • skaper tillit
  • sparer tid og penger

Språkprofil

For å hjelpe ansatte i kommunen til å skrive et klarere språk er det laget en språkprofil. 

Her finner du språkprofilen: Klart språk i Drammen kommune

Du kan også laste ned språkprofilen som pdf. Vi gjør oppmerksom på at denne ikke er universelt utformet, slik nettsidene er.

Kurs og ordbøker

Vi har samlet sammen noen digitale ressurser som kan hjelpe deg å bli enda bedre i klarspråk, og som kan være nyttige i ditt daglige arbeid med språk.

Opplæring

Få en innføring i de viktigste klarspråkteknikkene på 40–60 minutter ved å ta Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådets digitale kurs:

Ordbøker

Finn riktig skrivemåte for bokmål og nynorsk.

Nettsider

Se Norsk språkråds egne nettsider for klarspråk. Her finner du blant annet skriveråd, svar på spørsmålet om hvorfor klart språk er viktig og en tekstbase med gode eksempler på klare tekster.

Gå til nettsidene hos KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) for å lese om inkluderende språk, hvor mye gevinst klarspråk kan gi og videoer om klarspråk.

Eksempelbank

Innskudd

Har du gode eksempler fra kommunen vår som du ønsker å dele med andre? Sett et innskudd i vår eksempelbank. Dette gjør du ved å sende e-post til:

kommunikasjon@drammen.kommune.no