Språkprofil – klart språk i Drammen kommune

Sist endret:

Forord

Mange forstår ikke informasjonen de får fra det offentlige. Hovedårsaken er at vi bruker et språk som både er for tungt og for komplisert for mottakeren av informasjonen. Det må vi gjøre noe med.

Med denne språkprofilen er målet å legge til rette for at vi i Drammen kommune uttrykker oss på en enkel, klar og tydelig måte. Sammen må vi sørge for at både innbyggere, folkevalgte, ansatte og eksterne samarbeidspartnere finner den informasjonen de trenger, forstår den og ikke minst bruker den.

Språklova stiller krav til offentlige organer om at vi skal kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppa. Språket vi bruker, skal respektere og ta hensyn til mangfoldet i samfunnet. Dette betyr at vi alltid må ha mottakeren i tankene når vi skriver på vegne av Drammen kommune.

Ansvaret for å bruke et klart og korrekt språk ligger på alle som kommuniserer på vegne av kommunen, og språkprofilen gjelder for alle tekster.

Lykke til med skrivingen!

Trude Andresen
kommunedirektør

Portrettbilde av Trude Endrsen

Innhold

Illustrasjon av en penn i rosa.