Hvorfor har vi retningslinjer for hvordan vi skal skrive?

Sist endret:

Drammen kommunes visjon er Et godt sted å leve. Verdiene våre er nær, inkluderende og nytenkende. All kommunikasjon skal bygge opp under visjonen og verdiene våre. Ved å være nær kan vi skape god dialog, ved å være inkluderende kan vi bygge fellesskap, og ved å være nytenkende kan vi gjøre det enkelt for innbyggeren å engasjere seg.

Vi i kommunen skal kommunisere klart og forståelig med innbyggerne, både muntlig og skriftlig. Vi skal være korrekte, men likevel vennlige. Vi kan gi et avslag, men samtidig ha forståelse.

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppa finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Vi skal kommunisere med et inkluderende språk, og ta hensyn til lesere med ulike leseutfordringer og andre språk enn norsk som førstespråk. Språket skal respektere mangfoldet i samfunnet.

I Drammen kommune bruker vi et klart og lett forståelig språk, fordi vi vil

 • sikre at innbyggerne forstår hvilke rettigheter og plikter de
  har
 • styrke demokratiet – klart språk gjør det lettere å delta i samfunnsdebatten og medvirke til utviklingen av
  kommunen
 • at innbyggerne skal bli mer selvhjulpne og ikke bruke unødvendig tid på kontakt med kommunen
 • bygge tillit og omdømme ved at innbyggerne opplever språket som forståelig, relevant og til å stole på

Retningslinjene gjelder også når vi skriver internt i kommunen:

 • Et klart språk gjør oss mer effektive og minsker muligheten for å gjøre feil.
 • Et klart språk gjør det lettere å samarbeide med hverandre.

Om profilen

Språkprofilen består av tre deler:

 • I første del kan du lese om hvorfor klart språk er viktig og hva du bør tenke på før du starter å skrive.
 • I andre del finner du fem prinsipper for å skrive klart og forståelig.
 • I tredje del finner du en rekke skrive- og tegnsettingsregler som kan være særlig nyttige.

Før du skriver

Det er to spørsmål du må kunne svare på før du begynner å skrive.

Hvorfor skriver du?

Ha klart for deg hvem som skal lese teksten, og hvorfor de skal lese den. Hva ønsker du at leserne skal vite eller gjøre etter at de har lest teksten? Skal de forstå noe, svare på noe, sende inn noe eller møte opp et sted på et bestemt tidspunkt?

Sørg for at det er tydelig hva leserne skal gjøre. Les teksten høyt for deg selv eller for noen andre for å sjekke om den er lett å forstå, og om budskapet kommer klart fram.

Hvem skriver du til?

Når du skriver, er det er lurt å se for deg hvem som skal lese teksten: alder, bakgrunn, forkunnskap og morsmål.

Hva vet de fra før, og hva må vi forklare? Tilpass språket ditt til den som skal lese teksten. Hvis teksten er rettet mot et spesifikt fagmiljø, kan du bruke faguttrykk. Hvis du skriver til innbyggere generelt, bør du unngå vanskelige ord og begreper. Tenk etter om bruk av grafikk, bilde eller video gjør budskapet klarere.

Innhold