Fem prinsipper for et klart språk

Sist endret:

1. Skriv det viktigste tidlig i teksten

Begynn alltid med det viktigste, altså det som er mest avgjørende at leseren får med seg.

2. Gjør det lett å finne fram i teksten

Overskrifter, mellomoverskrifter, punktlister og nummererte lister gjør teksten luftigere og lettere å lese.

3. Velg ord som mottakeren forstår, og forklar faguttrykk

I kommunen kan vi bruke interne formuleringer, ord og faguttrykk, ofte uten at vi tenker over det. Husk at kommunikasjonen skal være tilpasset målgruppa.

4. Få tydelig fram hvem som skal gjøre hva

Teksten blir mer presis om vi er tydelige på roller og ansvar.

5. Skriv kort og konkret. Bruk punktum.

Kort er ofte godt.

Innhold