5. Skriv kort og konkret. Bruk punktum.

Sist endret:

Kort er ofte godt. Sett derfor punktum ofte. Korte og presise setninger øker sjansen for at flere får med seg poenget. Les teksten høyt. Da vil du lettere høre hvor det er naturlig å sette punktum.

Ikke skriv Skriv heller
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner virksomhet byggesak at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Byggeprosjektet tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og virksomhet byggesak godkjenner søknaden.
Illustrasjon med tegning av en person som holder et brev og ser forvirret ut og hvor deler av teksten ligger uthevet foran figuren. Illustrasjon til klarspråk og prinsippet om å skrive kort og konkret.

Innhold