Sjekk teksten din

Sist endret:

Skriv det viktigste tidlig i teksten

 • Tenk gjennom hvorfor du skriver denne teksten.
 • Hva vil du at leseren skal vite eller gjøre etter å ha lest teksten din?
 • Lag en overskrift som er beskrivende.

Gjør det lett å finne fram i teksten

 • Bruk mellomoverskrifter for å gjøre teksten oversiktlig.
 • Bruk gjerne punktliste.

Velg ord som mottakeren forstår, og forklar faguttrykk

 • Bytt ut unødvendige byråkratiske ord og uttrykk.
 • Vær forsiktig med å bruke fagbegreper, fremmedord og forkortelser. Hvis du må bruke dem, forklar hva de betyr.

Få tydelig fram hvem som skal gjøre hva

 • Gjør det klart hva som skal gjøres, og hvem som skal gjøre det.
 • Skriv «du» og «vi» og ikke «man», «bruker» eller «mottaker».
 • Les teksten høyt for deg selv før du sender den fra deg.
 • Be en kollega om tilbakemelding på om teksten din er lett å forstå.

Skriv kort og konkret. Bruk punktum.

Innhold