1. Skriv det viktigste tidlig i teksten

Sist endret:

Begynn alltid med det viktigste, altså det som er mest avgjørende at leseren får med seg.

I et vedtaksbrev må du starte med det leseren faktisk lurer på: Har vi fått barnehageplass? Er parkeringsboten slettet? Får jeg lov til å bygge garasjen? Har mor fått sykehjemsplass? Hvor mye må jeg betale for tjenesten?

Deretter kan du presentere faktagrunnlaget og vurderingen, informere om retten til å klage og vise til regelverket.

Illustrasjon til klarspråkprinsippet skriv det viktigste tidlig i teksten. Figur som står med et brev i hånden og med spørsmålstegn rundt hodet. Et offentlig brev.

Innhold