3. Velg ord som mottakeren forstår, og forklar faguttrykk

Sist endret:

I kommunen kan vi bruke interne formuleringer, ord og faguttrykk, ofte uten at vi tenker over det. Når vi gjør det, kan informasjonen fra oss være vanskelig å forstå for innbyggerne. Målet er å gå bort fra den byråkratiske stilen, men samtidig ikke forenkle så mye at viktig informasjon blir borte.

Vi må bruke ord som innbyggerne forstår, og forklare faguttrykk.

Få en kollega, eller aller helst en utenforstående, til å lese gjennom teksten din. Forstår mottakeren av brevet hva hen skal gjøre etter å ha lest det? Står det klart og tydelig hvem som er avsender, og hvordan mottakeren kan ta kontakt?

Ikke skriv Skriv heller
Kommunen beregner et vederlag for å levere måltider til hjemmet. Du må betale en egenandel for å få måltider levert hjem.
Effektuering umiddelbart Dette skal skje så raskt som mulig.
Prisene er oppdatert med kommunal deflator. Prisene har gått opp på grunn av høyere kostnader.
Ilustrasjon av klarspråkprinsippet velg ord som mottaker forstår, og forklar faguttrykk. Tegning av en person som står ved en disk i en kantine og leser på en plakat hvor det står Etter flere år uten prisjusteringer, utenom kommunal deflator, er vi nå nødt til å foreta justeringer.

Innhold