2. Gjør det lett å finne fram i teksten

Sist endret:

Overskrifter, mellomoverskrifter, punktlister og nummererte lister gjør teksten luftigere og lettere å lese.

Overskriften må fortelle leseren hva teksten handler om

Kan du oppsummere hovedbudskapet allerede i overskriften? Da vil leseren tidlig forstå hva teksten handler om.

Ikke skriv Skriv heller
Sykehjemsplass Tilbud om langtidsplass ved Losjeplassen bo- og servicesenter
Satser Hva må du betale?
Ang. søknad om moderasjon om barnehageplass Godkjent søknad om redusert betaling for barnehageplass

Viktig informasjon i mellomoverskrifter

Alle tekster bør ha mellomoverskrifter. Gode mellomoverskrifter får fram hovedpoengene i teksten.

Ikke skriv Skriv heller
Klageadgang Du har rett til å klage
Vedr. behov for tilleggsinformasjon Send bilde av førerkortet ditt
Vedrørende anmodning om utsatt iverksettelse Du må betale nå selv om klagen er under behandling

Bruk gjerne punktlister

Punktlister gir god oversikt og gjør teksten lett å lese.

Punktlister med fullstendige setninger skal ha stor forbokstav og punktum.

Eksempel

I Drammen skal færre barn vokse opp i lavinntektsfamilier:

  • Kommunen skal jobbe for at alle skal ha mulighet til lønnet arbeid.
  • Kommunen skal legge til rette for at alle skal ta utdanning og utnytte sine ressurser.
  • Vi skal bistå foreldre med økonomisk planlegging.

Punktlister med stikkord eller korte fraser skal ha liten forbokstav og ikke punktum.

Eksempel

Arrangementer som kan få tillatelse til å flagge:

  • kulturarrangementer
  • idrettsarrangementer
  • festivaler

Eksempel

I e-posten må du oppgi

  • kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
  • ønsket tidspunkt for vielse

Innhold