Historiske kommunale arkiv

Byarkivet bevarer arkivmateriale som gir innblikk i Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Skoger sin historie. De historiske kommunale arkivene strekker seg så langt tilbake som til 1700-tallet.

Foto: Tegning av rådhuset 1869

Arkivene

I våre magasiner bevarer vi alt fra arkiv etter bystyret og formannskapet til arkivet etter Drammen havn. Eksempler på andre arkiver du kan finne hos oss er arkiv etter byfogden, fattigstyret, og eiendomsarkiv samt skolearkiver og folketellinger. 

Byarkivet bevarer avsluttede papirarkiver frem til 2019. 

Innsyn og lesesal

Har du spørsmål eller ønsker innsyn i historiske kommunale arkiv kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Det historiske materiale er ikke til utlån. Du kan enten be oss om en kopi av det etterspurte materiale, eller på forhånd avtale et besøk hos oss. Vi setter pris på at du gir oss en konkret beskrivelse av det materiale du ønsker innsyn i.

Generelle regler for innsyn i personlig dokumentasjon gjelder også for historisk materiale.