Historiske kommunale arkiv

Byarkivet bevarer arkivmateriale som gir innblikk i Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Skoger sin historie. De historiske kommunale arkivene strekker seg så langt tilbake som til 1700-tallet.

Foto: Tegning av rådhuset 1869

Arkivene

I våre magasiner bevarer vi alt fra arkiv etter bystyret og formannskapet til arkivet etter Drammen havn. Eksempler på andre arkiver du kan finne hos oss er arkiv etter byfogden, fattigstyret, og eiendomsarkiv samt skolearkiver og folketellinger. 

Byarkivet bevarer avsluttede papirarkiver frem til 2019. 

Innsyn 

Har du spørsmål eller ønsker innsyn i historiske kommunale arkiv kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Det historiske materialet er ikke til utlån. Du kan be oss om en kopi av det etterspurte materialet eller på forhånd avtale et besøk hos oss. Vår lesesal på Gamle Kirkeplas 7 er åpen for dropin onsdager mellom kl.10.00 og kl.14.00. 

Generelle regler for innsyn i personlig dokumentasjon gjelder også for historisk materiale.