Eiendomsdokumentasjon

Trenger du dokumentasjon om eiendommer i Drammen kommune? Her er info om hvordan du finner denne dokumentasjonen.

Byggesaker, vann- og avløpssaker, seksjoneringssaker og oppmålingssaker finner du i våre selvbetjente innsynsløsninger:

Nye Drammen kommune fra 1.1.2020

Tidl. Drammen kommune til 31.12.2019

Tidl. Nedre Eiker kommune til 31.12.2019

Tidl. Svelvik kommune til 31.12.2019

Vær oppmerksom på følgende:

  • Bruk avansert søk med gårds- og bruksnummer når du søker. Søk med adresse fungerer dessverre dårlig.
  • For tidligere Nedre Eiker: du må bruke gammelt gårdsnummer (fra før kommunesammenslåingen, det vil si uten 2 foran).
  • For tidligere Nedre Eiker: Det finnes kun dokumentasjon tilbake til 1940-tallet. Bygninger oppført før 1940 har ingen byggesaksdokumenter.
  • For tidligere Svelvik: Det finnes foreløpig kun dokumentasjon for perioden 2015-2019. Ta kontakt dersom du trenger annen dokumentasjon.

Øvrig veiledning finnes i løsningene.

Hvis du mener det mangler dokumenter, eller du har andre spørsmål om innsynsløsningene, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. 

Hvordan finner jeg mitt gårds- og bruksnummer?

Hvis du ikke kjenner matrikkelnummeret (gårds-/bruksnummer) for eiendommen din, kan du gjøre oppslag med adressesøk i vår kartløsning:

Gå til kartsøk her.