Eiendomsdokumentasjon

Trenger du dokumentasjon om eiendommer i Drammen kommune? Her er info om hvordan du finner denne dokumentasjonen.

Byggesaker, vann- og avløpssaker, seksjoneringssaker og oppmålingssaker finner du i vår selvbetjente innsynsløsning:

Drammen kommune innsyn

Gå videre inn på "Plan & bygg" for saker f.o.m. 2020, eller "Historisk Plan & bygg" for saker før 2020.

Søketips:

  • Bruk avansert søk med gårds- og bruksnummer. Fritekstsøk / enkelt søk gir ikke alltid fullstendig treffliste.
  • For tidligere Drammen kommune: Det finnes dokumentasjon tilbake til slutten av 1800-tallet.
  • For tidligere Nedre Eiker kommune: Det finnes dokumentasjon tilbake til 1940-tallet. Bygninger oppført før ca. 1945 har ingen byggesaksdokumenter.
  • For tidligere Svelvik kommune: Det finnes dokumentasjon tilbake til 1940-tallet. Bygninger oppført før ca. 1948 har ingen byggesaksdokumenter.

Øvrig veiledning finnes i løsningene.

Hvis du mener det mangler dokumenter, eller du har andre spørsmål om innsynsløsningene, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. 

Hvordan finner jeg mitt gårds- og bruksnummer?

Hvis du ikke kjenner matrikkelnummeret (gårds-/bruksnummer) for eiendommen din, kan du gjøre oppslag med adressesøk i vår kartløsning:

Gå til kartsøk her.