Personlig dokumentasjon

Byarkivet bevarer informasjon om enkeltpersoner. Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Dette gjelder blant annet informasjon om barnevern, adopsjon, PPT, skolegang og arbeidsforhold.

Denne typen dokumentasjon regnes som personlige forhold, og er underlagt taushetsplikt. Denne typen materiale er sperret for innsyn fra andre enn deg selv i 60år. I noen tilfeller kan sperrefristen være opp til 100år.

Partsinnsyn

Du kan be en advokat eller en annen person om å søke innsyn i opplysninger om deg. Den som får en slik adgang må kunne dokumentere at du samtykker i at de får tilgang til disse opplysningene.

I en del saker kan det finnes opplysninger om flere personer. Dersom man i en konkret sak får tilgang til personlige opplysninger om andre personer, må disse opplysningene brukes med varsomhet. Byarkivet vil gi informasjon om dette i forbindelse med behandlingen av den konkrete saken.

Forskerinnsyn 

Ønsker du innsyn i taushetsbelagte opplysninger i sammenheng med forskning, kan du sende en søknad til oss. Byarkivet vil sende søknaden videre til det enkelte departementet som avgjør om du får innsyn eller ikke. Den som får innvilget innsyn fra departementet må skrive under en taushetserklæring. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller ønsker innsyn i personlig dokumentasjon kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Fyll inn søknadsskjemaet under.