Viser 15 av 15 sykehjem

Hamborgstrøm bo- og servicesenter

Øvre Storgate 96, 3018 Drammen  |  Telefon: (08.00 - 15.00) 32 04 78 00 , Avd 1, Hotvedt: 32 04 78 70 , Avd 2, Øren: 32 04 78 80 , Hjemmetjenesten Øren: 409 09 550, Hjemmetjenesten Underlia: 947 94 889 , Filten Servicebolig: 32 04 78 43

Saniteten bo- og servicesenter

Ingvald Ludvigsensgate 17, 3037 Drammen  |  Telefon: 32 04 76 50, Avd 2.etasje: 32 04 77 71(A og B), 32 04 77 75 (C), Avd 3.etasje: 32 04 77 20 (B), 32 04 77 18 (C), Avd 4.etasje: 32 04 77 86 (B),32 04 77 89 (C)