Viser 15 av 15 sykehjem

Fjell bo- og servicesenter

Lauritz Hervigsvei 15, 3035 Drammen  |  Telefon: 32 04 88 00 (resepsjon), 32 04 88 60 (avdeling Furua), 32 04 88 69 (avdeling Eika), 32 04 88 08 (hjemmetjenesten), 908 89 486 (hjemmetjenesten e.kl. 15.00)

Saniteten bo- og servicesenter

Ingvald Ludvigsens gate 17, 3037 Drammen  |  Telefon: 32 04 76 50, Avd 2.etasje: 32 04 77 71(A og B), 32 04 77 75 (C), Avd 3.etasje: 32 04 77 20 (B), 32 04 77 18 (C), Avd 4.etasje: 32 04 77 86 (B),32 04 77 89 (C)