Sykehjem, bo- og servicesentre og serviceboliger


Viser 13 av 13 sykehjem

Fjell bo- og servicesenter

Lauritz Hervigsvei 15, 3035 Drammen  |  Telefon: 32 04 88 00 (resepsjon), 32 04 88 60 (avdeling Furua), 32 04 88 69 (avdeling Eika), 32 04 88 08 (hjemmetjenesten), 908 89 486 (hjemmetjenesten e.kl. 15.00)

Solberglia sykehjem

Solberglia 15, 3058 Solbergmoen  |  Telefon: 32 04 01 30, 458 72 962 på kveld og helg

Svelvik sykehjem

Eikveien 17, 3060 Svelvik  |  Telefon: 32 04 02 30, 907 72 278, 970 56 627