Sykehjem, bo- og servicesentre og serviceboliger


Viser 12 av 12 sykehjem

Fjell bo- og servicesenter

Lauritz Hervigsvei 15, 3035 Drammen  |  Telefon: 32 04 88 00 (resepsjon), 32 04 88 60 (avdeling Furua), 32 04 88 69 (avdeling Eika), 32 04 88 08 (hjemmetjenesten), 90 88 94 86 (hjemmetjenesten etter 15.00)

Solberglia sykehjem

Solberglia 15, 3058 Solbergmoen  |  Telefon: 32 04 01 30, 458 72 962 på kveld og helg

Svelvik sykehjem

Eikveien 17, 3060 Svelvik  |  Telefon: 32 04 02 30, 90 77 22 78, 97 05 66 27