Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg.

Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig

Sykehjemmet har totalt 40 plasser

Svelvik sykehjem skal være et godt sted å bo. Vi ønsker å skape et godt og trivelig miljø, der beboerne bevarer best mulig av egne ressurser og kan ta egne valg.

Livsgledehjem

Logo Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. De fleste av kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Servicetilbud

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier hvor man kan bestille time.

  • Bestilling og betaling skjer direkte til frisøren eller fotpleieren.
  • Avdelingene kan være behjelpelige med å bestille time for beboerne ved sykehjemmet.

Ledelse

Virksomhetsleder Liv Busland, tlf. 908 53 732

Avdelingsleder sykehjem, Jane Storli, tlf 409 02 234

Avdelingsleder hjemmesykepleien, Margareth Etokebe, tlf 916 35 391

Telefon

33 78 02 00

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik