Svelvik sykehjem

Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg.

Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig

Sykehjemmet har totalt 40 plasser.

Svelvik sykehjem skal være et godt sted å bo. Vi ønsker å skape et godt og trivelig miljø, der beboerne bevarer best mulig av egne ressurser og kan ta egne valg.

Servicetilbud

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier hvor man kan bestille time.

  • Bestilling og betaling skjer direkte til frisøren eller fotpleieren.
  • Avdelingene kan være behjelpelige med å bestille time for beboerne ved sykehjemmet.

Svelvik kjøkken 

32 04 02 32

Ledelse

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Avdelingsleder sykehjem: Lillian Høyertun Chester
  • Avdelingsleder hjemmesykepleien: Janne Tollefsen

Nøkkelinformasjon

Hovednummer: 32 04 02 30

Vaktelefon langtid: 907 72 278

Vakttelefon korttid: 970 56 627

Telefon

32 04 02 30
907 72 278
970 56 627

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik