Svelvik sykehjem

Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg.

Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig

Sykehjemmet har totalt 48 plasser. 20 plasser av disse er korttidsplasser, 18 er langtids botilbud  og 10 plasser er tilpasser de med demens.

Svelvik sykehjem skal være et godt sted å bo. Vi ønsker å skape et godt og trivelig miljø, der beboerne bevarer best mulig av egne ressurser og kan ta egne valg.

Servicetilbud

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier hvor man kan bestille time.

  • Bestilling og betaling skjer direkte til frisøren eller fotpleieren.
  • Avdelingene kan være behjelpelige med å bestille time for beboerne ved sykehjemmet.

Svelvik kjøkken 

32 04 02 32

Ledelse

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Avdelingsleder sykehjem: Lillian Høyertun Chester
  • Avdelingsleder hjemmesykepleien: Janne Tollefsen

Nøkkelinformasjon

Hovednummer: 32 04 02 30

Vaktelefon langtid: 90 77 22 78

Vakttelefon korttid: 97 05 66 27

Telefon

32 04 02 30
90 77 22 78
97 05 66 27

Besøksadresse

Eikveien 17
3060 Svelvik