Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon

Drammen helsehus har tilbud om:

  • kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
  • Rehabilitering
  • Lindrende opphold
  • Ordinære korttidsplasser

Nøkkelinformasjon

  • Virksomhetsleder , tlf: 922 43 610

Åpningstider

Besøk skal avtales på forhånd

Telefon

32 04 72 00

E-post

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen