Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon

Drammen helsehus har tilbud om:

  • kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
  • Rehabilitering
  • Lindrende opphold
  • Ordinære korttidsplasser

Nøkkelinformasjon

Åpningstider

Besøkstider hver dag i tidsrommet:

  • 11:00 – 13:00
  • 15:30 – 17:00
  • 18:00 – 19:30

 

Telefon

32 04 72 00

E-post

drammen.helsehus@drmk.no

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen