Døgnakutte tjenester i institusjon Helsehuset

Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en institusjon med korttidsplasser. Vi samarbeider tett med Drammen sykehus.

Drammen helsehus mottar pasienter fra spesialisthelsetjenesten for videre behandling og oppfølging med den hensikt å sette pasientene i stand til å kunne reise hjem.

Vi innehar høy fagkompetanse og har stort fokus på kompetanseutvikling. Det samarbeides tverrfaglig innad i avdelingene og på tvers av avdelingene.

Pasienter legges også inn på korttidsopphold direkte fra hjemmet for å unngå unødvendig sykehusinnleggelse, og vi samarbeider derfor tett med hjemmesykepleien. Pasienter som benytter seg av vårt tilbud har omfattende behov for helsefaglig oppfølging.

Drammen helsehus har tilbud om:

  • Avdeling 1: Rehabilitering og korttidsplasser
  • Avdeling 2: Kommunale akutte døgnplasser (KAD) og Isolasjonspost
  • Avdeling 3: Lindrende opphold
  • Avdeling 4: Korttidsplasser

Nøkkelinformasjon

Åpningstider

Besøkstider hver dag i tidsrommet:

  • 11:00 – 13:00
  • 15:30 – 17:00
  • 18:00 – 19:30

 

Telefon

32 04 72 00

E-post

drammen.helsehus@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen