Drammen helsehus er lokalisert ved idylliske Backeparken på Landfalløya. Drammen helsehus er en korttidsinstitusjon

Drammen helsehus har tilbud om:

  • kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser
  • Rehabilitering
  • Lindrende opphold
  • Ordinære korttidsplasser

Helsehuset har også et dagtilbud for inneliggende pasienter og besøkende fra nærområdet.

Servicetilbud

Kafeteria

Cafè Bache er helsehusets storstue. Her serveres varme og kalde retter. Vi har åpent alle dager.

 

Nøkkelinformasjon

  • Virksomhetsleder , tlf: 922 43 610

Telefon

32 04 72 00

E-post

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen