Solberglia sykehjem

Solberglia sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser på Solbergmoen. Skogen er nærmeste nabo og bidrar til en fin og hyggelig atmosfære. Solberglia yter tjenester til personer med behov for heldøgns omsorg.

Servicetilbud

  • Frisør og fotpleie
  • Det arrangeres jevnlig ulike kulturelle arrangementer 

Besøkstider og henvendelser

  • Besøkende er velkomne hele dagen. Forsøk å unngå besøk under måltidene (lunch kl. 13, middag kl. 16)
  • Besøkende henvender seg i resepsjonen på dagtid (07.30 - 15.00. Etter  15.00 direkte til avdelingen)

Ledelse

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Avdelingsleder Solberglia sykehjem 2. etasje: Linda Guldbjørnsen 
  • Avdelingsleder Solberglia sykehjem 1. etasje: Tone Beate Myhre

Åpningstider

Resepsjon: 07.30-15.00

Telefon

32 04 01 30
458 72 962 på kveld og helg

Besøksadresse

Solberglia 15
3058 Solbergmoen