Solberglia sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser på Solbergmoen. Skogen er nærmeste nabo og bidrar til en fin og hyggelig atmosfære. Solberglia yter tjenester til personer med behov for heldøgns omsorg.

Sevicetilbud

  • Frisør og fotpleie
  • Solberglias venneforening holder fest en gang i måneden
  • Det arrangeres jevnlig ulike kulturelle arrangementer 

Besøkstider og henvendelser

  • Besøkende er velkomne hele dagen. Forsøk å unngå besøk under måltidene (middag kl. 13, kveldsmat kl. 18)
  • Besøkende henvender seg i resepsjonen på dagtid (kl. 07.30 - 15.00. Etter kl. 15.00 direkte til avdelingen)

Åpningstider

Resepsjon: 07.30-15.00

Telefon

32 27 41 60

Besøksadresse

Solberglia 15
3058 Solbergmoen