Solberglia sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser på Solbergmoen. Skogen er nærmeste nabo og bidrar til en fin og hyggelig atmosfære. Solberglia yter tjenester til personer med behov for heldøgns omsorg.

Servicetilbud

  • Frisør og fotpleie
  • Solberglias venneforening holder fest en gang i måneden
  • Det arrangeres jevnlig ulike kulturelle arrangementer 

Besøkstider og henvendelser

  • Besøkende er velkomne hele dagen. Forsøk å unngå besøk under måltidene (middag kl. 13, kveldsmat kl. 18)
  • Besøkende henvender seg i resepsjonen på dagtid (kl. 07.30 - 15.00. Etter kl. 15.00 direkte til avdelingen)

Ledelse

  • Virksomhetsleder Sudhir Sharma, tlf 482 36 200
  • Avdelingsleder Solberglia sykehjem 2. etasje: Thomas Weiler Riis, tlf 402 03 542
  • Avdelingsleder Solberglia sykehjem 1. etasje: Sissel Eriksen, tlf 918 58 766

Åpningstider

Resepsjon: 07.30-15.00

Telefon

32 27 41 60

Besøksadresse

Solberglia 15
3058 Solbergmoen