Åskollen bo- og servicesenter

Åskollen bo- og servicesenter er lokalisert i kommunedel 9, Åskollen og Skoger. Bo- og servicesenteret er omgitt av grøntområder med fine spaserveier. Tilknyttet bo- og servicesenteret er også en stor sansehage. Det er kort vei til butikk, og bussen til Knive stopper rett ved Åskollen bo- og servicesenter.

Åskollen bo- og servicesenter består av tre avdelinger som til sammen har plass til 68 personer. 51 av plassene er ordinære langtidsplasser, en plass er for kortere opphold og 16 av plassene er forbeholdt beboere som på grunn av atferd, ikke kan bo på ordinære sykehjems avdelinger.

Avdeling Havna

Avdeling Havna har tilbud om kortere stabiliserings- og kartleggingsopphold i tillegg til tilbud om langtidsopphold. Kriteriene for å få tildelt plass på Havna er at man har adferds utfordringer som gjør at man ikke kan dra nytte av andre kommunale botilbud. Avdeling Havna tar imot pasienter fra hele kommunen.

Åskollen har en flott gjeng med frivillige som bidrar til å skape gode dager. Det er alltid plass til flere. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med frivillighetskontakt eller henvend deg i resepsjonen.
Har dere behov for å samles, enten det gjelder møtelokaler, feiring eller andre anledninger – vi leier gjerne ut lokaler. Ta kontakt med resepsjonen.

Servicetilbud

Cafe Helleristningen

Cafe Helleristningen ligger i 1 etasje. Kafeen er en aktivitets og nærmiljø kafe for kommunedelen.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier ved senteret.

Ledelse

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Avdelingsleder Havna, Anne Karine Lindaas, tlf. 40 03 79 84
  • Avdelingsleder avdeling 1, Andrea Lunevski Husa, tlf. 48 29 50 72
  • Avdelingsleder avdeling 2, Linda Josefine Kralik, tlf. 90 92 21 30

Telefon

32 04 82 00

E-post

askollen.hso@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Nordbyveien 49
3038 Drammen