Åskollen bo- og servicesenter er lokalisert i kommunedel Nesbygda, Åskollen og Skoger øst. Bo- og servicesenteret er omgitt av grøntområder med fine spaserveier. Tilknyttet bo- og servicesenteret er også en stor sansehage. Det er kort vei til butikk, og bussen til Knive stopper rett ved Åskollen bo- og servicesenter.

Åskollen bo- og servicesenter består av tre avdelinger som til sammen har plass til 68 personer. 51 av plassene er ordinære langtidsplasser, en plass er for kortere opphold og 16 av plassene er forbeholdt beboere som på grunn av atferd, ikke kan bo på ordinære sykehjems avdelinger.

Livsgledehjem

Logo Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. De fleste av kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Avdeling Havna

Avdeling Havna har tilbud om kortere stabiliserings- og kartleggingsopphold i tillegg til tilbud om langtidsopphold. Kriteriene for å få tildelt plass på Havna er at man har adferds utfordringer som gjør at man ikke kan dra nytte av andre kommunale botilbud. Avdeling Havna tar imot pasienter fra hele kommunen.


Åskollen har en flott gjeng med frivillige som bidrar til å skape gode dager. Det er alltid plass til flere. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med frivillighetskontakt eller henvend deg i resepsjonen.
Har dere behov for å samles, enten det gjelder møtelokaler, feiring eller andre anledninger – vi leier gjerne ut lokaler. Ta kontakt med resepsjonen.

Servicetilbud

Cafe Helleristningen

Cafe Helleristningen ligger i 1 etasje. Kafeen er en aktivitets og nærmiljø kafe for kommunedelen.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier ved senteret.

Ledelse

  • Virksomhetsleder: Liv Busland, tlf 908 53 732
  • Avdelingsleder Havna, Vibeke Helen Valum, tlf 482 70 854
  • Avdelingsleder avdeling 1, Anders von Hafenbrädl Antoniusen, tlf 902 51 994
  • Avdelingsleder avdeling 2, Andrea Lunevski, tlf 482 95 072
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten, Jonny Vangen, tlf 906 64 690

Telefon

32 04 82 00

E-post

askollen.hso@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Nordbyveien 49
3038 Drammen