Filten serviceboliger

Filten serviceboliger ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. Filten ligger ved siden av Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Filten er bygget på samme grunn som den tidligere filtfabrikken og har 48 leiligheter. Leilighetene er tiltenkt personer med et omfattende tjenestebehov. 

Filten servicebolig

Ved Filten leier du en leilighet og regnes fortsatt som hjemmeboende. Har du behov for hjelp fra kommunen, søker og innvilges du tjenester på lik linje med andre som fortsatt bor hjemme. Boligen er døgnbemannet.

Du kan benytte deg av fotpleier og frisør som holder til ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter.

Ledelse

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Fagkoordinerende sykepleier fra 08.00 -15.00. tlf. 409 10 478
  • Hovedtelefon kveld og helg: tlf. 40 90 53 42
  • På dagtid :  32 04 78 00 og du vil bli satt over internt

Besøksadresse

Øvre Storgate 104
3018 Drammen