Filten serviceboliger ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. Filten ligger ved siden av Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Filten er bygget på samme grunn som den tidligere filtfabrikken og har 48 leiligheter. Leilighetene er tiltenkt personer med omfattende tjenestebehov.

Filten servicebolig, nesten som hjemme

Filten tilbyr en rekke aktiviteter etter beboernes ønsker. Det finnes et eget velværerom, sportsrom og har egen pub og kafe. Vi tilbyr også fotpleier og frisør. Beboerne gjør private avtaler med disse.
I tillegg samarbeides det med en rekke frivillige, for å tilpasse aktivitetene for den enkelte.

Beboerne kan også benytte tilbudene ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter.

Ledelse

  • Avdelingsleder:  , tlf 918 39 507
  •  

Besøksadresse

Øvre storgate 104
3018 Drammen