Saniteten ligger vakkert plassert langs Drammenselva. Det er laget en sansehage i tilknytning til sykehjemmet, til stor glede for pasienter og pårørende.

Saniteten bo- og servicesenter har 4 etasjer. Sykehjemmet har totalt botilbud til 65 personer.

De hjemmebaserte tjenestene består av to avdelinger, hjemmetjenesten Åssiden og hjemmetjenesten Landfalløya. Fra 1. januar 2020 ble også hjemmetjenesten i Solbergelva innlemmet.

Livsgledehjem

Logo Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. De fleste av kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Servicetilbud

Frisør

Det er frisør i 1 etasje som pasienter kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisør.

Fotterapeut

Vi har fotterapeut som pasienter kan bestille time hos, og som har lokal i 1. etasje. Time bestilles direkte hos fotterapeut, men personalet kan også bistå med timebestilling. Betaling skjer direkte til fotterapeut.

Ledelse

  • Virksomhetsleder: Randi Håkonsen, 918 78 098/32 04 76 50
  • Avdelingsleder 2. etasje Saniteten: Linda Guldbjørnsen, mobil 948 29 357
  • Avdelingsleder 3. etasje Saniteten: Ann-Kathrin Moen Johansen, mobil 994 00 627
  • Avdelingsleder 4. etasje Saniteten: Cecilie Lund Staalhane, mobil 913 21 951

Åpningstider

  • Alle dager 8-15
  • Etter kl 15.00 kontakt den enkelte avdeling

 

Telefon

32 04 76 50
Avd 2.etasje: 32 04 77 71(A og B), 32 04 77 75 (C)
Avd 3.etasje: 32 04 77 20 (B), 32 04 77 18 (C)
Avd 4.etasje: 32 04 77 86 (B),32 04 77 89 (C)

E-post

assiden.hso@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Ingvald Ludvigsens gate 17
3037 Drammen