Bråta helse- og aktivitetssenter

Bråta helse- og aktivitetssenter inneholder aktiviteter og tilbud til innbyggere i lokalmiljøet, samt korttidsplasser for tilstander som krever tett oppfølging av helsepersonell. Under finner du en kort beskrivelse av aktiviteter og tilbud.

Bassengdriften på Bråta er privat drevet av Blekkspruten A/S.

Kontaktinformasjon:

 • Blekkspruten: 32 87 59 00

Se Blekksprutens hjemmeside

Puben holder åpent til faste arrangementer og etter behov. Senteret er spesielt kjent for sine månedlige dansekvelder med levende musikk. På disse kveldene fyller beboere og øvrige innbyggere dansegulvet, og tiltaket er noe som bare må oppleves.

Kultur- og aktivitetstorget er selve pulsåren på Bråta. Her er det åpent for alle innbyggere. Aktiviteter, arrangementer og sosialt liv er trekkplasteret.

Dette kan vi hjelpe med:

 • Undersøkelse/vurdering og oppfølging av barn/unge med funksjonshemming eller motoriske problemer
 • Hjelpemiddelformidling
 • Boligtilpasning
 • Veiledning
 • Informasjon
 • Brukergruppe
 • Funksjonshemmede barn/unge med medfødt lidelse, sykdom, eventuell skade samt barn/unge i risikosonen

På Bråta er det kommunalt ansatte ergo- og fysioterapeuter. I treningssalen organiseres både individuell trening og gruppetrening.

Senteret samarbeider også med private fysioterapeuter. Etter kl. 1300 er det private fysioterapeuter som disponerer salen.

Ergo- og fysioterapeuter kan også benytte basseng og sanserom i sitt behandlingstilbud.

Barnefysioterapi

Behandling av barn kan foregå i grupper og/eller som individuell behandling. Senteret har eget treningsrom for behandling av barn.

Les mer om Ergo- og fysioterapitjenesten

Lokale lag og foreninger representert på Bråta helse- og aktivitetssenter bidrar i ulike aktiviteter. I tillegg er enkeltpersoner tilknyttet senterets frivilligstab. Vi vil gjerne ha flere frivillige på Bråta. Ta kontakt med resepsjonen på tlf. 32 04 03 00 så formidler de kontakt videre.

Bak hovedbygget på Bråta ligger en "landsby", bestående av et dagsenter for personer med demens og 54 omsorgsboliger. Boligene er delt inn i forskjellige kategorier ut i fra den enkeltes behov: Leiligheter for eldre med lite pleiebehov, stort pleiebehov og for personer med demens. De fleste av leilighetene har personalbase med døgnbemanning. De frittstående omsorgsboligene (8 stk.) har ikke bemanning.

Boligene skal gi den enkelte bruker trygghet, sosiale aktiviteter og mulighet til å mestre mest mulig selv i hverdagen. Boligene tilhører Bråta Boligbyggelag og kommunen har tildelingsrett.

I hovedbyggets 2. etasje er det totalt 34 plasser fordelt på 3 avdelinger med fokus på rehabilitering, opptrening, utredning, igangsetting av behandling og pleie og lindrende behandling.

Vår behandlingsfilosofi bygger på tverrfaglighet i samarbeid med pasient, pårørende og omgivelser. Vi har ansatte sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeuter og sykehjemsleger.
Senteret har også kommunale akutte døgnplasser.

I tillegg har Bråta:

Bråta fotklinikk: tlf 93 83 78 08

Bråta hårkrok: tlf 93 02 35 22

Sanserommet er et rom designet for å stenge ute forstyrrende lyder, lys eller andre påvirkninger som kan være til hinder for opplevelse, læring og avslapning. På den måten stimuleres sansene hos personen på en naturlig måte i. Rommet blir brukt av ulike aldersgrupper til personer med ulike behov.

 • Rommet kan bookes i resepsjonen på telefon 32 23 64 00
 • Den som booker rommet må ha kunnskap om bruk av rommet selv

Det finnes to dagsentra i tilknytning til Bråta helse- og aktivitetssenter: Et i 1. etasje i hovedhuset, og et tilknyttet boligene rundt. Dagsentrene har forskjellige tilbud og aktiviteter.

Ledelse

 • Konstituert virksomhetsleder: Anette Kristine Petersen
 • Avdelingsleder Bråta:Kristine Solstad-Nielsen
 • Avdelingsleder Bråta nattjeneste og hjemmehjelp: Trine Eriksen
 • Avdelingsleder Bråta hjemmetjenester 1: Ann-Kathrin Moen Johansen
 • Avdelingsleder Bråta hjemmetjenester 2 /dagavdelinger og dagsenter for personer med demens: Roy Arne Hansen

Telefon til ledere: resepsjon Bråta 32 04 03 00

Åpningstider

Resepsjon:

kl. 08.30 - 15.00 på hverdager

Bråta kafe

Mandag - torsdag kl. 09.30-15.00
Fredag kl. 09.30-14.30
Lørdag: Stengt
Søndag kl. 12.00-14.30

Besøkstider

Besøkstider til avdelingene er 11.00 -13.00, 14.00 -16.00 og 17.00 -19.00

Telefon

32 04 03 00

Besøksadresse

Bråtaveien 2
3050 Mjøndalen