Ergoterapitilbud for voksne

Trening og tilrettelegging av daglige aktiviteter.

Du kan få ergoterapi ved både fysiske og kognitive utfordringer. Du kan få hjelp gjennom trening og behandling, eller kompenserende tiltak som hjelpemidler. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og kunne delta på de aktiviteter som du ønsker. Ergoterapeuten samarbeider tett med andre kommunale tjenester som fysioterapitjenesten, hjemmesykepleien, fastlege, helsefremmende tjenester og andre. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten.

Ergoterapeut vil som regel avtale et hjemmebesøk hjemme hos deg.

En ergoterapeut kan hjelpe deg med å

  • kartlegge din funksjonsevne og aktivitetsutførelse
  • trening på daglige aktiviteter
  • boligkartlegging
  • tilrettelegge forat du kan delta i dine daglige aktiviteter
  • tilrettelegge slik at du kan greie deg best mulig hjemme
  • forebygge fall
  • veiledning
     

Vi har også gruppebasert tilbud. 

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for tjenesten.

Søknad om tjenesten

Du trenger ingen henvisning og kan ta kontakt direkte med vårt felles mottak. Det kan være ventetid, din henvendelse blir vurdert og prioritert utfra en prioriteringsnøkkel.

 

Aktivitet og rehabilitering

Virksomhet for aktivitet og rehabilitering har ansvar for fysio og ergoterapitjenester samt rehabilitering for voksne og eldre over 18 år. Virksomheten samarbeider tett med andre tjenester i kommunen om fallforebygging for eldre, funksjonskartlegging, tilrettelegging for aktivitet og i dagliglivets aktiviteter, råd- og veiledning samt rehabilitering og habilitering for voksne over 18 år. Tjenestene gis i hjemmet, i kommunedelene eller på institusjon. Tjenester gis individuelt og i gruppe.

Du kan kontakte tjenesten direkte for nærmere informasjon. Henvendelser prioriteres utfra en faglig vurdering.  

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post