Fysio- og ergoterapi, hjelpemidler og rehabilitering for voksne