Kommunalt hjelpemiddellager

Kommunen har et eget hjelpemiddellager med enkle hjelpemidler til utlån ved kortvarige behov.

Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

  • Manuelle rullestoler
  • Dusjkrakk/dusjstol
  • Toalettstoler/toalettforhøyer
  • Rullatorer

Hvordan låne hjelpemidler?

Møt opp på Hjelpemiddellageret i Evjegata i åpningstiden for å låne hjelpemidler.

Er du usikker på hva du har behov for og hvor lenge du trenger hjelpemidlene, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å vurdere hva behovet er.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

Du kan låne hjelpemidler fra hjelpemiddellageret i inntil 3 måneder. Utlånet kan forlenges inntil 2 år etter avtale med oss.

Har du et varig nedsatt funksjonsnivå (mer enn 2 år) kan du ha krav på å låne hjelpemidler som et varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. Det kan også være andre tiltak som kan bidra til å forbedre din funksjons- og mestringsevne. Vi setter deg i kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten dersom du har behov for vurdering av dette.

Henting og levering av hjelpemidler

Hjelpemidler må hentes og leveres på hjelpemiddellageret i åpningstiden. Ta kontakt dersom du trenger å hente/levere på et annet tidspunkt.

Hvis du har fått vedtak på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral blir disse levert til vårt kommunale hjelpemiddellager i Evjegata 13.

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddellageret utfører reparasjon på hjelpemidler ved behov. På kveld, i helger og på helligdager kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken hvis du har behov for akutt reparasjon av ditt hjelpemiddel. Se nærmere informasjon på:

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken sine sider.

Nyttige lenker

Felles Mottak for hjelpemidler, fysio- og ergoterapitjenesten

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresser og åpningstid

  • Drammen/Mjøndalen: Evjegata 13, 3050 Mjøndalen (Lagermottak på baksiden av bygget). Mandag- fredag kl 11.00 -15.00

         Evjegata 13: Våre åpningstider i ukene 27-31 er fra kl 12-14. For øvrig åpent som vanlig!

  • Svelvik: Eikveien 17, 3060 Svelvik. Kun torsdager 13.00 - 14.00

Avdelingsleder for avdeling Hjelpemidler og Teknologi : Yvonne Cathrine Nilsen 

E-post: Yvonne.Cathrine.Nilsen@drammen.kommune.no

Tlf: 459 78 792