Logopedtilbud for voksne

Kartlegging og behandling av kommunikasjon, -språk, -tale og svelgevansker

Logopedtilbudet er for deg som har behov for oppfølging og behandling grunnet sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse som har ført til ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker eller svelgevansker. Logopeden kartlegger, veileder, behandler og utarbeider et individuelt tilpasset opplegg etter ditt behov. Logopeden samarbeider tett med andre kommunale tjenester som fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, hjemmesykepleien, fastlege, helsefremmende tjenester og andre.

En logoped kan hjelpe deg med

  • å kartlegge språk- og uttalevansker, svelgevansker og stemmevansker
  • tilrettelegging og behandling etter ditt behov
  • å utarbeide mål med behandlingen med utgangspunkt i dine styrker og ønsker
  • veiledning til deg og pårørende
  • søknad til kommunikasjonshjelpemidler

Søknad om tjenesten

Alle pasienter som henvises til logoped skal ha blitt vurdert av fastlegen, ØNH-lege eller sykehuset. Dette er for å avdekke medisinske grunner til vanskene. Ved henvisningen skal det foreligge et ferdig utfylt Henvisning til spesialist skjema. Det kan være ventetid, din henvendelse blir vurdert og prioritert utfra en prioriteringsnøkkel.

Hvordan få kontakt med logoped?

Er du hjemmeboende med behov for logoped kan du ta kontakt med din fastlege for å få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

Oversikt over privatpraktiserende logopeder i Drammen kommune:

Inneliggende pasienter på Helsehuset får tilbud om oppfølging av logoped ved behov. Ved ledig kapasitet hos logopeden kan dette tilbudet også tilbys hjemmeboende brukere.  

Behov for mer informasjon? Ta kontakt med Felles mottak:

 

 

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post