Logopedtilbud for voksne

Kartlegging og behandling av kommunikasjon, -språk, -tale og svelgevansker

En logoped kan hjelpe deg med
•       å kartlegge språk- og uttalevansker, svelgevansker og stemmevansker
•       tilrettelegging og behandling etter ditt behov
•       å utarbeide mål med behandlingen med utgangspunkt i dine styrker og ønsker
•       veiledning til deg og pårørende
•       søknad til kommunikasjonshjelpemidler


 
Hvordan få kontakt med logoped?


Logopedtjenesten i Aktivitet og rehabilitering tilbyr logopedisk hjelp til inneliggende pasienter ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter. Logopeden er også en del av rehabiliteringsteamet og tilbyr logopedisk hjelp for hjemmeboende som har vedtak om hjemmerehabilitering.
Er du hjemmeboende med behov for logoped, kan du ta kontakt med din fastlege for å få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).
Oversikt over privatpraktiserende logopeder i Drammen kommune:


•       Oversikt over privatpraktiserende logopeder på nettsiden til Norsk logopedlag


Har du behov for mer informasjon, ta kontakt med Felles mottak:


•       Telefon: 32 04 85 70
•       E-post: ergofysiohenvendelser@drammen.kommune.no

 

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post