Rehabilitering

Har du fått en skade, sykdom eller har en kronisk sykdom, kan det være aktuelt med rehabilitering. Drammen kommune har ulike tilbud avhengig av hva og hvor omfattende behovet er. Dette er tilbud som skal støtte deg i din innsats for å øke egen funksjon.

Hverdagsrehabilitering

Tverrfaglig opptrening av dagligdagse aktiviteter, forebygging av funksjonsfall.

Har du fått en forverring av funksjon, mestrer ikke dagligdagse aktiviteter i ditt hjem eller/og nærmiljø samtidig som du har behov for hjemmetjenester, kan hverdagsrehabilitering i ditt hjem være aktuell.

Tilbudet er et team bestående av fysioterapeuter, ergoterapeut og hjemmesykepleie som kommer hjem til deg i en avgrenset tidsperiode.

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for tjenesten.

Søknad om tjenesten

Ta kontakt med Tjenestetildeling og Koordinerende enhet for å høre om dette kan være aktuelt for deg

Søke helse- og omsorgstjenester | Drammen kommune

Rehabilitering i hjemmet

Tverrfaglig rehabilitering, opptrening og tilrettelegging.

Har du fått en skade eller sykdom, har eller står i fare for å få begrensninger i funksjon og har behov for tverrfaglig, spesialisert, intensiv rehabilitering og spesifikk opptrening, som ikke krever innleggelse i institusjon kan rehabilitering i ditt hjem være aktuelt.

Tilbudet er et team bestående av fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider som kommer hjem til deg i en avgrenset tidsperiode. Fokuset er intensiv tverrfaglig innsats med formål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for tjenesten.

Søknad om tjenesten

Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet for å høre om dette kan være aktuelt for deg

Søke helse- og omsorgstjenester | Drammen kommune

Rehabilitering på institusjon

Spesifikk tverrfaglig rehabilitering i kommunal institusjon

Har du fått en skade eller sykdom som har ført til nedsatt funksjon og du har behov for intensiv rehabilitering kombinert med omsorgsbistand, kan rehabilitering i institusjon være aktuelt. Dette er et rehabiliteringstilbud for de som ikke kan gjennomføre sin rehabiliteringsprosess i eget hjem.  Det er rehabiliteringsplasser både ved Drammen Helsehus og ved Bråta. 

På rehabiliteringsplassene jobber fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og lege tett sammen med pleiepersonalet for at du skal nå dine mål. Det er forventet at du er motivert for egeninnsats.

Fokuset er intensiv tverrfaglig innsats med formål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i hverdagen.

Hva koster det?

Det er en egenandel per døgn.   

Søknad om tjenesten

Ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet for å høre om dette kan være aktuelt for deg

Søke helse- og omsorgstjenester | Drammen kommune