Boligbistand

Dersom du trenger hjelp til å skaffe deg eller beholde egnet bolig, så kan du ha rett til råd og veiledning fra kommunen.

Kommunen skal vurderer om du er vanskeligstilt på boligmarkedet og skal etter dette fatte vedtak på om du har rett til å få bistand.

Kommunen skal gi individuelt tilpasset bistand/veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er opp til kommunen å vurdere hvilken bistand som skal gis. Hva slags bistand du får og omfanget av dette skal tilpasses den enkeltes behov.

Dersom du ønsker mer informasjon så ta kontakt med boligkontoret på telefon 32 04 55 00.

Søknadsskjema finner du her