Arbeidet med å harmonisere boligtjenestene i de tre kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er ikke helt ferdig. Det vil komme oppdatert informasjon på denne nettsiden i løpet av kort tid.

Du kan søke kommunal bolig ved hjelp av dette skjemaet.

Det kan sendes i posten til Drammen kommune, Boligtjenesten, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

 Har du spørsmål, kontakt Drammen kommune på 32 04 00 00.