Oppmåling av eksisterende eiendomsgrenser

Du kan bestille klarlegging av grense(-r) dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, eller er usikker på hvor eiendomsgrensen går.

Klarlegging av eksisterende grense

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Pris