Danvik-Fjell frivilligsentral

Danvik-Fjell Frivilligsentral holder til på Knutepunkt Fjell sammen med biblioteket og ungdomsklubben Neon. Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, og vi tilbyr mange ulike aktiviteter.

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
 • Vil du treffe nye mennesker?
 • Vil du være med på å sette dine egne og andres ideer ut i livet?

Gleden over å bruke deg selv og gjøre en innsats for andre, er den betalingen du får. Vi tilbyr også mange ulike aktiviteter, noe for enhver smak. Hit kan du komme for å bli en frivillig, be om en frivillig tjeneste eller for å delta på en av våre aktiviteter. Du er hjertelig velkommen!

Nøkkelinformasjon

Frivilligsentralene legger til rette for frivillig engasjement og innsats i samarbeid med frivillige og organisasjonslivet i Drammen.

 • Du kan delta på eksisterende aktiviteter eller være med på å starte nye aktiviteter. Vi er alltid glade for nye innspill og ideer.
 • De fleste av våre aktiviteter er gratis (selvkost), og deltakelse i våre aktiviteter skal være enkelt. Her er det bare å stikke innom og møte opp. Man trenger ikke binde seg til å være med hver uke.
 • Frivilligsentralene er – og skal være en nøytral arena
 • Vi er åpne for alle - nær deg - der du bor
 • Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbud, som hobbyaktiviteter, fysiske aktiviteter, språkgrupper og sosiale møteplasser
 • Vi rekruttere og formidler frivillige
 • Vi informere om hvilke organisasjoner som finnes i Drammen og hvor du kan være frivillig
 • Vi samarbeider med organisasjoner og det offentlige, slik at vi sammen kan skape gode arenaer for aktivitet og frivillighet
 • Vi bistår inn i mange av byens store arrangementer

Åpningstider

Hverdager kl. 9.00–15.00

Telefon

32 04 54 95
93 82 56 01

Besøksadresse

Laurits Grønlands vei 21
3035 Drammen