Gradvis gjenåpning

Det blir en gradvis gjenåpning av innbyggertorgene i knutepunktene. Tjenestene er noe redusert og det er innført smitteverntiltak. Les mer om gjenåpningen.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per 25/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak (Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene)

Nærutvalg

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Etableringen av nærutvalget, inkludert rekruttering av innbyggere, er utsatt på grunn av koronapandemien. Arbeidet tas opp igjen så snart det er mulig.

Åpningstider

Åpningstid: mandag til fredag kl. 9–15

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen