I perioden 28. juni til 20. august vil Innbyggertorget være åpent fra kl. 10 til 15, mandag til fredag. 23. juni, 30. juni, 7. juli og 14. juli vil Innbyggertorget være stengt. Du finner oss da ute på Bragernes torg.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per mars 2021 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen