Innbyggertorgene er stengt for besøk til og med 25. april på grunn av smittesituasjonen. Du når Innbyggertorget på telefon, nettprat, e-post eller Facebook.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per 18/3-2021 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene
  • Nærutvalg

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Thea Kristine Risvik Stokke er koordinator for kommunedel Bragernes og Øren. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal hun finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Hun håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke
BILDE: Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen