Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per 1/1-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg

Mer informasjon kommer.

Åpningstider

Mandag til onsdag: 8–16
Torsdag: 8–17
Fredag: 8–15

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen