Redusert åpningstid

På grunn av korona er åpningstiden noe redusert på innbyggertorgene i knutepunktene. Tjenestene er redusert og det er innført smitteverntiltak.

Vi oppfordrer til bruk av telefon, e-post eller chat for å komme i kontakt med kommunen. Åpningstiden for disse er uendret.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per 10/11-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene
  • Nærutvalg

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse var 10. oktober. Første uka i desember blir det bestemt hvem som får være med videre.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Thea Kristine Risvik Stokke er koordinator for kommunedel Bragernes og Øren. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal hun finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Hun håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

  • E-post  
  • Telefon 959 46 159

Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke
BILDE: Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Åpningstider

Åpningstid: mandag til fredag kl. 10–13

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen