Knutepunkt Bragernes

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Innbyggertorg

Innbyggertorget formidler informasjon og hjelp, gir enkel veiledning om kommunens tjenester, og er behjelpelige med utskrifter og utfylling av skjemaer og søknader. I tillegg setter de deg gjerne i kontakt med lag, foreninger og aktører i nærmiljøet ditt hvor du kan engasjere og involvere deg.

Øvrige tjenester

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per oktober 2022 følgende tjenester og funksjoner:

Gjennom portalen Aktiv kommune kan du booke rom på knutepunktet til møter og arrangementer for ditt lag eller forening.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09–15.
Torsdag kl. 10–15.

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen