Knutepunkt Bragernes

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Bragernes inneholder per august 2021 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg
  • Byggesak: Byggesaksveiledning hver mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00 –14.00.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09–15.
Torsdag kl. 10–15.

Besøksadresse

Drammen rådhus, Engene 1
3015 Drammen