Bookingløsning for lokaler

Aktiv kommune er et nettsted for leie og utlån av kommunens lokaler, anlegg, uteområder og utstyr.  Målet med nettsiden er forenkling av utlån og en egen plattform som kan brukes på tvers av kommunens avdelinger. Innbyggerne får en enkel selvbetjeningsportal. Trinn 1 av en ny nettløsning vil bli lansert på slutten av 2021 og en videre utvidelse vil skje utover i 2022.

Aktiv kommune er en nettsideløsning for å å tilgjengeliggjøre kommunale ressurser som lokaler, anlegg, uteområder og diverse utstyr.

Målet er å gjøre flere innbyggere, lag og organisasjoner til gode gjennom utleie/utlån. Drammen kommune ønsker kommunale ressurser lettere tilgjengelig gjennom den digitale løsningen Aktiv kommune.

Innbyggere kan; 

 • leie lokaler, byrom/uteområder og utstyr fra kommunen 
 • finne arrangement 
 • finne ulike aktiviteter som drives av lag og foreninger 
 • via «Min side» innlogging:
  - se og eventuelt korrigere kontaktinformasjon
  - se status for, eventuelt gå inn å korrigere sine søknader
  - se status for eventuelle fakturaer knyttet til leieforholdene 

Organisasjoner kan;

 • søke om leietid av lokaler/anlegg og avbestille leietid som ikke skal brukes 
 • få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser) 
 • se, og eventuelt korrigere kontaktinformasjon om laget/organisasjoner 
 • se, og eventuelt korrigere hvilke delegater som kan representere organisasjonen/laget.