Globuskonferansen

Hvilken rolle spiller kultur, når det gjelder å føle tilhørighet til et sted? Hvordan er det å vokse opp mellom to kulturer? Hvorfor er folk med flerkulturell bakgrunn fortsatt underrepresentert i kulturbransjen? Hvordan er det å finne fram i norsk kulturbransje og byråkrati når man er ny i Norge?

Sist endret:

Globuskonferansen