Utstilling med Kjersti Vetterstad i forbindelse med Kunst rett Vest

I forbindelse med Kunst rett vest stiller Kjersti Vetterstad ut et videoverk, No Maps for These Territories, i Siloen utenfor biblioteket på Papirbredden. Alle ønskes velkommen til åpning torsdag 15. september kl. 18.00 – 20.00.

Utstillingen er åpen i Siloen utenfor Drammensbiblioteket fra 15. september til og med 25. september.

Torsdag – fredag kl. 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag kl. 12.00 – 16.00

I videoverket No Maps for These Territories inviteres betrakteren til å overhøre en intim samtale mellom to personer som ser ut til å være adskilt av et mørkt univers av brennende stjerner, planeter, og islagte landskap i et endeløst tomrom. Hvor ender selvet og hvor begynner verden? Verket henspiller på et sammenbrudd mellom indre og ytre rom i en verden hvor selvet legemliggjør alt og ingenting, og er bundet til å leve i uendelig ensomhet. Verket ble første gang vist som en del av Vetterstads separatutstilling på Podium i Oslo 2012, og har siden blant annet vært vist på Platform Stockholm, Cinemateket i Oslo, Momentum - nordisk biennale for samtidskunst i Moss, og åpnet Norsk Kulturråds årskonferanse i Bergen i 2018.

Kjersti Vetterstad utforsker i sitt kunstnerskap temaer som tid og forgjengelighet, spørsmål knyttet til identitet og fremmedgjøring, og grensene som definerer forholdet mellom menneske og natur. Uttrykket hennes strekker seg fra det poetiske og undrende til samfunnssatire, og manifisterer seg i medier som installasjon, performance, lyd, video, foto og film.

@-7.jpeg

Kjersti Vetterstad (f. 1977 i Drammen)

bor i Oslo og er utdannet billedkunstner. Hun har bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen og mastergrad fra Konstfack (Stockholm). De siste årene har Vetterstad blant annet hatt separatutstilling ved Knipsu (Bergen) og vist arbeider ved International Filmmaker Festival of New York og TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol (Innsbruck i Østerrike). Hun har også stilt ut på Stormen kunst/dájdda (Bodø) som en del av Vårutstillingen i regi av Forbundet Frie Fotografer. For tiden er hun i samarbeid med Georgiana Dobre aktuell med verket Book of Change på Høstutstillingen på Kunstnernes hus i Oslo. Hun er også aktuell i Kunst rett vest i fellesutstillingen på Fossekleiva med verket The Lure of Gold.