Musikkurs på Down Under

Du kan lære å spille gitar, bass, keyboard, trommer og sang. Kursdeltagerne får undervisning i sitt instrument og etter hvert blir de som vil, satt sammen i band. Nye kurs starter opp i uke 3 og er ferdig i uke 23.Det er ikke kurs i vinterferie og påskeferie. Pris kr 1200. For alle i alderen 12 – 20 år.

Påmelding til: Finn.Tore.Tokle@drammen.kommune.no

Påmelding må inneholde navn på kursdeltager, alder, ønsket instrument og telefonnummer til foresatt.