Globuskonferansen 2022

Velkommen til Globuskonferansen!

Bli med på et tettpakket program hvor du kan forvente en lærerik og givende dag med fokus på flerkulturelt mangfold og årets tema: Forbilder. Fra nære relasjoner til ikoner i andre tidsepoker. Forbilder gir en retning og et håp i livet. For noen slutter påvirkningen i tidlig alder. For andre varer den livet ut og er alltid en kilde til inspirasjon og energi. På årets konferanse får du et nærmere innblikk i viktigheten av forbilder og representasjon.

Årets program presenterer Sandeep Sing, Namra Beatrix Saleem, Kadafi Zaman, og mange flere!

Les mer om programmet her:
 Globuskonferansen 2022 - Interkultur