Konsert med Rein Aleksander

Førjulskonsert med Rein Alexander og Petter Anthon Næss for beboere i institusjoner (omsorgsboliger) blir i Mjøndalen kirke onsdag 17. november kl.17.00. Drammen kommune fikk innvilget midler fra Helsedirektoratet, tiltakspakke for sårbare eldre, i den hensikt å kunne tilby beboere i institusjoner en utflukt. For institusjonene Bråta Helse- og aktivitetssenter, Solberglia Sykehjem og Spinnerisletta bofellesskap falt valget på å gi et tilbud om en konsert i Mjøndalen kirke og benytte innvilgede midler til å transportere beboere dit.

Drammen kommune fikk innvilget midler fra Helsedirektoratet, tiltakspakke for sårbare eldre, i den hensikt å kunne tilby beboere i institusjoner en utflukt.

For institusjonene Bråta Helse- og aktivitetssenter, Solberglia Sykehjem og Spinnerisletta bofellesskap falt valget på å gi et tilbud om en konsert i Mjøndalen kirke og benytte innvilgede midler til å transportere beboere dit.I samarbeid med lokale foreninger har vi derfor gleden av å invitere beboere til førjulskonsert med Rein Alexander og Petter Anthon Næss i Mjøndalen kirke onsdag 17. november kl. 17:00.  Våre samarbeidspartnere er Kiwanis, Folkeakademiet og Sanitetsforeningen.  Uten dette samarbeidet hadde det ikke vært mulig å gjennomføre konserten da innvilgede midler fra Helsedirektoratet er øremerket selve transporten. 

Det er helt unikt å kunne gi dette tilbudet, ikke ofte det er praktisk mulig å kunne tilby spesialtransport til beboere til eksterne konserter. Vi har derfor tilbudt pårørende å være med på konserten; helt sikkert hyggelig å kunne gå på konsert med sine nærmeste.Heldigvis er det god plass i Mjøndalen kirke slik at beboere i enkelte omsorgsboliger har fått samme tilbudet, dog uten busstransport.

Får å ivareta de som ikke kan klare å være til stede på konserten, blir det foretatt opptak som blir tilgjengelig på julaften; en ekstra hyggelig julehilsen fra selveste Rein Alexander!

I Drammen kommune er det etatene Omsorgstjenester Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva og Aktiv Fritid som samarbeider om denne konserten. Ta kontakt.