Kontakt byggesak

Tirsdag 16. april er veiledning på knutepunkt Mjøndalen og Svelvik stengt. Knutepunkt Bragernes har åpen veiledning kl. 12.00-14.00 og  veiledningstelefonen har forkortet åpningstid fra kl. 12.00-14.00.

Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak i Drammen.

Sjekk dette før du tar kontakt:

Lurer du på status i din sak?

I saksarkivet finner du all inn og utgående post som har vært sendt i din sak. For at du skal få tydeligst mulig svar, anbefaler vi å sende en epost merket med saksnummer til kommunen.

Ønsker du å ringe, vil saksbehandler for din sak kunne nås på telefon 32 04 00 00 mandag til og med torsdag mellom kl. 12.00 og 14.00. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er tilbudet beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ring 32 04 00 00:
    • mandag-torsdag mellom kl. 10.00-14.00
  • Reserver møtetid (15 min) for generell byggesaksveiledning ved å ringe nummeret over. Møtetid kan reserveres i følgende tidsrom:

OBS! Ved drop-in, vær oppmerksom på at det kan være forhåndsreserverte møtetider for generell veiledning som kan resultere i noe ventetid.

Bestill forhåndskonferanse

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med å:

  • forhåndsvurdere om byggetiltaket kan godkjennes, eller om dokumentasjon er god nok 
  • Fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Bestille dokumenter som for eksempel naboliste eller situasjonskart
  • Vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler.

Virksomhetsleder og avdelingsledere

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Virksomhetsleder og avdelingsledere i Byggesak i Drammen kommune.