Kontakt byggesak

Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak i Drammen.

Sjekk dette før du tar kontakt:

Lurer du på status i din sak?

I saksarkivet finner du all inn og utgående post som har vært sendt i din sak. For at du skal få tydeligst mulig svar, anbefaler vi å sende en epost merket med saksnummer til kommunen.

Ønsker du å ringe, vil saksbehandler for din sak kunne nås på telefon 32 04 00 00 mandag til og med torsdag mellom kl. 12.00 og 14.00. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er tilbudet beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Bestill forhåndskonferanse

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Fordi dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv

Virksomhetsleder og avdelingsledere

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Virksomhetsleder og avdelingsledere i Byggesak i Drammen kommune.