Byggesaksveiledning på alle knutepunkt er stengt inntil videre for å forebygge koronasmitte. Forhåndskonferanser vil bli forsøkt avholdt på alternative måter som per e-post, telefon eller Skype/Teams.

Onsdag 20. oktober åpner telefoner til byggesak 12.30 og torsdag 21. oktober er alle telefoner til byggesak stengt.

Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak i Drammen.

Før du tar kontakt er det fint hvis du har sjekket følgende:

Har du allerede sendt inn byggesøknad og lurer på status i saken?

I saksarkivet finner du all inn og utgående post som har vært sendt i din sak. For at du skal få tydeligst mulig svar, anbefaler vi å sende en epost merket med saksnummer til kommunen.

Ønsker du å ringe, vil saksbehandler for din sak kunne nås på telefon 32 04 00 00 mandag - torsdag mellom kl. 12.00 og 14.00. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er tilbudet beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

  • Send inn via nettskjema
  • Send en epost til kommunepost@drammen.kommune.no
  • Møt opp for byggesaksveiledning på rådhuset mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00 - 14.00 
  • Ring 32 04 00 00 mandag - torsdag kl. 12.00 - 14.00
  • Meld i fra om ulovlig byggearbeid

Bestill forhåndskonferanse

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Fordi dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv