Tips oss om ulovlig byggearbeid og bruk

Tips oss om ulovlig byggearbeid og bruk

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

  1. Snakk med naboen din først
  2. Sjekk i saksinnsyn om det er gitt tillatelse til arbeidet. Kontakt eventuelt saksbehandler i byggesaken hvis du er i tvil.
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
  4. Meld fra hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige.

 Vi trenger:

  • beskrivelse av det mulig ulovlige tiltaket
  • adresse for tiltaket
  • gjerne gårds- og bruksnummer
  • gjerne bilder
  • eventuelt marker tiltaket på et kart.

Send inn til kommunen via kommunepost@drammen.kommune.no. All informasjon i brevet vil være offentlig og tilgjengelig på kommunens nettsider i saksarkivet. Ønsker du å være anonym, send anonymt brev per post. All kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, vil vi kontakte eieren av eiendommen.