I perioden 28. juni til 20. august er Innbyggertorget åpent fra kl. 10 til kl. 15. Onsdagene 23. og 30. juni og 7. og 14. juli vil Innbyggertorget være stengt. I uke 29 og 30 holder Innbyggertorget i Svelvik stengt. Kommunens telefon og chat er åpen mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 15.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Svelvik inneholder per mars 2021 følgende tjenester og funksjoner:

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik