Gradvis gjenåpning

Det blir en gradvis gjenåpning av innbyggertorgene i knutepunktene. Tjenestene er noe redusert og det er innført smitteverntiltak. Les mer om gjenåpningen.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Svelvik inneholder per 24/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

Møteplass etableres i løpet av 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse er forlenget til 10. oktober. Opprinnelig frist var 1. oktober.

Åpningstider

Åpningstid: mandag til fredag kl. 9–15

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik