Innbyggertorgene er stengt for besøk til og med 25. april på grunn av smittesituasjonen. Du når Innbyggertorget på telefon, nettprat, e-post eller Facebook.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Svelvik inneholder per 18/3-2021 følgende tjenester og funksjoner:

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Thea Kristine Risvik Stokke er koordinator for kommunedel Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal hun finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Hun håper å høre fra deg!

Risvik Stokke har kontortid hver tirsdag mellom kl. 10–14 på BYLab i Storgaten 53 i Svelvik. Drop gjerne innom! Lengre samtaler må på grunn av korona-situasjonen imidlertid avtales på forhånd. Ønsker du ikke fysisk oppmøte er det også mulig å møtes på den digitale plattformen Teams.

Kontaktinformasjon:

Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke BILDE: Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik