Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Svelvik inneholder per 24/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene
  • Bibliotek
  • Byggesak: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene
  • NAV: Av hensyn til smittevern gis denne tjenesten for tiden ikke ved knutepunktene 
  • Jordmortjeneste

Møteplass etableres i løpet av 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Alle de ti kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Etableringen av nærutvalget, inkludert rekruttering av innbyggere, er utsatt på grunn av koronapandemien. Arbeidet tas opp igjen så snart det er mulig.

Åpningstider

Innbyggertorg er stengt inntil videre.

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik