Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Svelvik inneholder per 1/1-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg

Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Åpningstider

Mandag til fredag: 9–15

Besøksadresse

Åsgaten 24
3060 Svelvik