Knutepunkt Mjøndalen

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet. 

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Mjøndalen inneholder per oktober 2022 følgende tjenester og funksjoner:

Utlån av lokaler

Følg knutepunktet i sosiale medier

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09–15.
Torsdag kl. 10–15.

E-post

kommunepost@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen