Redusert åpningstid

På grunn av korona er åpningstiden noe redusert på innbyggertorgene i knutepunktene. Tjenestene er  redusert og det er innført smitteverntiltak.

Vi oppfordrer til bruk av telefon, e-post eller chat for å komme i kontakt med kommunen. Åpningstiden for disse er uendret.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet. 

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Mjøndalen inneholder per 21/2-2020 følgende tjenester og funksjoner:

Møteplass etableres i løpet av 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse var 10. oktober. Første uka i desember blir det bestemt hvem som får være med videre.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Per-Vidar Bjerke er koordinator for kommunedel Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal han finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Han håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

  • E-post: 
  • Telefon: 988 03 758

Lokal koordinator Per-Vidar Bjerke.
BILDE: Lokal koordinator Per-Vidar Bjerke.

Åpningstider

Åpningstid: mandag, onsdag og fredag kl. 10–13

E-post

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen