Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet. 

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Mjøndalen inneholder per august 2021 følgende tjenester og funksjoner:

Egen Facebook-side

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 09–15.

E-post

kommunepost@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen