Innbyggertorgene er stengt for besøk til og med 25. april på grunn av smittesituasjonen. Du når Innbyggertorget på telefon, nettprat, e-post eller Facebook.

Om knutepunktet

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet. 

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Mjøndalen inneholder per 18/3-2021 følgende tjenester og funksjoner:

Egen Facebook-side

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Per-Vidar Bjerke er koordinator for kommunedel Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal han finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Han håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

Lokal koordinator Per-Vidar Bjerke.
BILDE: Lokal koordinator Per-Vidar Bjerke.

E-post

kommunepost@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen