Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet. 

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Mjøndalen inneholder per 1/1-2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Innbyggertorg

Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Åpningstider

Mandag–fredag 08.30–15

E-post

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen