Bestill forhåndskonferanse

Møt en byggesaksbehandler for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Har du spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på direktoratets veiledninger eller hjelpeside for å sende inn søknad.

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene.

Før forhåndskonferanse trenger kommunen:

  • opplysninger om planlagt byggetiltak
  • tegninger som viser tiltaket inkludert terrengforhold
  • situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn

I forhåndskonferanse møter gjerne:

  • 2 saksbehandlere fra kommunen
  • flere parter fra kommunen hvis det anses nødvendig
  • møtet kan tas via Teams eller fysisk oppmøte

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Forhåndskonferansen faktureres etter gjeldene gebyrregulativ for tid som har gått med til forberedelser, møte, etterarbeid og referat.

Bestill forhåndskonferanse (skjema på nett)