Kunnskapsprøve

Et serveringssted med alkoholservering eller et salgssted som selger alkohol må utpeke en styrer og stedfortreder som har fylt 20 år og som har bestått kunnskapsprøve.

Det er et krav for å få skjenkebevilling og salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Bestått kunnskapsprøve skal dokumentere at prøvetakeren har tilstrekkelig kunnskaper om alkohollovens bestemmelser og tilhørende forskrift, og til å kunne utføre forsvarlig salgs- og skjenkekontroll.

Avleggelse av prøven

Drammen kommune avholder prøver ved Innbyggertorget på Drammen rådhus. Prøvene kan avlegges mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellom klokken 09.00 til 15.00 og torsdager mellom klokken 10.00 til 15.00.

Påmelding til kunnskapsprøve etter alkoholloven

  • Prøven koster kr 400,- hver gang. 
  • Prøven avlegges elektronisk. Dette er en flervalgsprøve som må besvares innen en time, og består av 30 spørsmål. Prøven består av 30 spørsmål og er bestått når 24 spørsmål er besvart korrekt.
  • Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt gebyr må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven.
  • Det er ikke anledning til å bruke annet læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.
  • For kandidater med lese- og skrivevansker kan en representant fra bevillingsmyndigheten bistå med å lese opp prøve og svaralternativene muntlig for kandidaten. Opplys om dette ved påmelding. Legeerklæring må fremlegges på prøvedagen.

Pensum

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til "test deg selv"- prøver. Vi anbefaler at du setter deg inn i pensum på forhånd.

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får du umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ ikke bestått. 

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil du kunne melde seg opp til ny prøve.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.