Virksomheten Arealplan og miljø er ansvarlig for å gi veiledning og behandle serverings- og alkoholbevillingssaker.

Skal du drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Omsetningsoppgave for alkohol

Mer informasjon om omsetningsoppgave for alkohol og bevillingsgebyr.

Søknad- og påmeldingsskjemaer

Søke serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og alkoholfri drikke må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Mer informasjon om serveringsbevilling

Etablererprøven

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøven. 

Mer informasjon om etablererprøven

Søke skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet, må du søke om skjenkebevilling. 

Mer informasjon om skjenkebevilling

Søke skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Planlegger du et arrangement hvor det skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Mer informasjon om skjenkebevilling for en enkelt anledning

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få skjenkebevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Mer informasjon om kunnskapsprøve

Søke salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Mer informasjon om salgsbevilling

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Mer informasjon om kunnskapsprøve

Retningslinjer for alkoholsaker

Mer informasjon om gjeldende retningslinjer for alkoholsaker