Virksomheten Arealplan og miljø er ansvarlig for å gi veiledning og behandle serverings- og alkoholbevillingssaker.

Skal du drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Informasjon om bevillingsgebyr/omsetningsoppgave for skjenkesteder

Det blir lagt frem en sak for formannskapet 16. mars, med bakgrunn i at serveringsbransjen er hardt rammet som følge av pandemien og smitteverntiltak.  Det vil da bli bestemt om det skal kreves inn bevillingsgebyr for 2021. 

Skjenkestedene trenger derfor ikke å sende inn omsetningsoppgaver før de eventuelt får beskjed av kommunen om dette etter 16. mars.

Retningslinjer for alkoholsaker og forskrift om åpningstider i serveringssteder

Søknad- og påmeldingsskjemaer

Søke serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og alkoholfri drikke må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Etablererprøven

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøven. 

Søke skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet, må du søke om skjenkebevilling. 

Søke skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Planlegger du et arrangement hvor det skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få skjenkebevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Søke salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.