Virksomheten Arealplan og miljø er ansvarlig for å gi veiledning og behandle serverings- og alkoholbevillingssaker.

Skal du drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Endrede åpningstider – Serveringssteder på Bragernes torg og Strømsø torg

I Drammen kommune er det lokale bestemmelser om at serveringssteder som vender mot Bragernes torg og Strømsø torg, skal holde åpent fra senest kl. 12.00. På grunn av koronapandemien, ble det i Formannskapet den 19.05.2020 vedtatt at serveringssteder som vender ut mot Bragernes torg og Strømsø torg, kan stenge inntil to dager i uka fra vedtaksdato til og med 30.09.2020.

For å søke om å stenge helt eller delvis inntil to dager i uka, ber vi om at dere sender inn en forenklet søknad per e-post til , merkes med endrede åpningstider og navn på bevillingshaver. Skriv hvilke dager dere ønsker å stenge helt eller delvis med kort forklaring/begrunnelse. Kommunen vil fatte et vedtak i saken.

Midlertidig salgsbevilling for skjenkesteder

På grunn av situasjonen med pandemien har flere skjenkevirksomheter vært nødt til å stenge sin ordinære virksomhet. For å begrense konsekvensene av dette, gis skjenkesteder for en begrenset periode mulighet til å selge alkoholholdig drikke med høyest 4,7 volumprosent fra innestående varelager.

Mer informasjon om midlertidig salgsbevilling for skjenkesteder

Retningslinjer for alkoholsaker og bevillingsfornyelse

Bevillinger til skjenking og salg av alkoholholdig drikk gis for perioder på inntil fire år. Inneværende bevillingsperiode varer i utgangspunktet frem til og med 30. september 2020. Det vil si at alle salgs- og skjenkebevillingene i kommunen skal fornyes i løpet av året.

I forbindelse med bevillingsfornyelse skal det også vedtas nye retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjene utarbeides og vedtas av politikerne i kommunen i september.

Mer informasjon om retningslinjer for alkoholsaker og bevillingsfornyelse

Søknad- og påmeldingsskjemaer

Søke serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og alkoholfri drikke må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Mer informasjon om serveringsbevilling

Etablererprøven

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøven. 

Mer informasjon om etablererprøven

Søke skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet, må du søke om skjenkebevilling. 

Mer informasjon om skjenkebevilling

Søke skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Planlegger du et arrangement hvor det skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Mer informasjon om skjenkebevilling for en enkelt anledning

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få skjenkebevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Mer informasjon om kunnskapsprøve

Søke salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Mer informasjon om salgsbevilling

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Mer informasjon om kunnskapsprøve