Virksomheten Arealplan og miljø er ansvarlig for å gi veiledning og behandle serverings- og alkoholbevillingssaker.

Skal du drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Endrede åpningstider – Serveringssteder på Bragernes torg og Strømsø torg

I Drammen kommune er det lokale bestemmelser om at serveringssteder som vender mot Bragernes torg og Strømsø torg, skal holde åpent fra senest kl. 12.00. På grunn av koronapandemien, ble det i Formannskapet den 19.05.2020 vedtatt at serveringssteder som vender ut mot Bragernes torg og Strømsø torg, kan stenge inntil to dager i uka fra vedtaksdato til og med 30.09.2020.

For å søke om å stenge helt eller delvis inntil to dager i uka, ber vi om at dere sender inn en forenklet søknad per e-post til , merkes med endrede åpningstider og navn på bevillingshaver. Skriv hvilke dager dere ønsker å stenge helt eller delvis med kort forklaring/begrunnelse. Kommunen vil fatte et vedtak i saken.

Midlertidig salgsbevilling for skjenkesteder

På grunn av situasjonen med pandemien har flere skjenkevirksomheter vært nødt til å stenge sin ordinære virksomhet. For å begrense konsekvensene av dette, gis skjenkesteder for en begrenset periode mulighet til å selge alkoholholdig drikke med høyest 4,7 volumprosent fra innestående varelager.

Forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger

Nåværende bevillingsperiode og eksisterende salgs- og skjenkebevillinger gjelder frem til og med 30.09.2020. 

Det følger av alkoholloven § 1-6 siste ledd at:
«Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden.»

Det vil si at nåværende bevilling vil være gyldig etter 30.09.2020 og frem til kommunen har fattet nye bevillingsvedtak, men ikke lenger enn 31.12.2020. Kommunen kommer derfor til å sende ut nye bevillingsvedtak fortløpende i perioden fra nye retningslinjer er vedtatt og frem til 31.12.2020.

Brev med bekreftelse på at nåværende bevilling også er gyldig etter 30.09.2020 er sendt via Altinn til bevillingshaver. Vi oppfordrer dere til å sjekke Altinn-kontoen til bevillingshaver (selskapet eller foretakets eier ved enkeltpersonforetak) før dere tar kontakt med kommunen for å etterlyse dette.

Retningslinjer for alkoholsaker og bevillingsfornyelse

Bevillinger til skjenking og salg av alkoholholdig drikk gis for perioder på inntil fire år. Inneværende bevillingsperiode varer i utgangspunktet frem til og med 30. september 2020. Det vil si at alle salgs- og skjenkebevillingene i kommunen skal fornyes i løpet av året.

Den 22. september 2020 vedtok Kommunestyre nye retningslinjer for alkoholsaker for perioden 2020-2024.

Søknad- og påmeldingsskjemaer

Søke serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og alkoholfri drikke må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Etablererprøven

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøven. 

Søke skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet, må du søke om skjenkebevilling. 

Søke skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Planlegger du et arrangement hvor det skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få skjenkebevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Søke salgsbevilling

Driver du butikk og skal selge alkohol, må du ha salgsbevilling. 

Kunnskapsprøve

Det er et krav for å få salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.