Oppsigelse av servering-, salg-, eller skjenkebevilling

Bevillingshaver er selv ansvarlig for å melde ifra når driften på et serverings-, salgs-, eller skjenkested, avvikles.

Hvordan si opp bevillingen?

Send opplysninger per e-post til kommunepost@drammen.kommune.no, merkes med navn på bevillingshaver. E-posten må inneholde følgende:

  • Navn på bevillingshaver og sted.
  • Dato for avvikling av driften.